Starta ett möte i personligt rum

1

Från ditt personliga rum på din Webex-webbplats klickar du på rullgardingspilen och väljer Använd skrivbordsapp eller Använd webbapp och väljer sedan Starta ett möte.

2

När mötet öppnas väljer du dina ljud- och videoalternativ.

Starta ett schemalagt möte

1

Välj Möten i den vänstra navigeringspanelen på din Webex-webbplatsoch klicka på Starta bredvid mötet. Ditt möte öppnas i antingen skrivbordsappen eller webbappen, beroende på vilket alternativ du valde senast.

2

Om du vill välja vilket program du vill använda klickar du på mötets namn i möteslistan och klickar sedan på rullgardingspilen och väljer Använd skrivbordsapp eller Använd webbapp. Båda har en liknande mötesupplevelse, men webbappen kräver endast din webbläsare. Därefter väljer du Starta möte.