Odebrání kořenových certifikátů Cisco Webex CA z hostitele konektoru Expressway-C

Při registraci hostitele hybridního konektoru Expressway-C u společnosti Cisco Webex jste možná povolili cloudu přidat kořenové certifikáty certifikační autority za vás. Pokud si to rozmyslíte a raději je přidáte sami, je to možné.

Pokud nechcete, aby se kořenové certifikáty certifikační autority spravují prostřednictvím cloudu Cisco Webex, postupujte takto.

  1Z funkce Expressway-Cpřejděte do části Aplikace > hybridní služby > Správy konektorůa pak zvolte správu certifikátů Cisco Webex.
  2Klikněte na Odebrat certifikáty.

  Pokud si to rozmyslíte, můžete si přečíst kořenové certifikáty Cisco Webex CA ze stejného okna pro správu.

  Co dělat dál

  Po odebrání certifikátů spravovaných cloudem je můžete spravovat sami. Chcete-li tak učinit, přejděte z dálnice na certifikáty zabezpečení údržby > > certifikátů důvěryhodné certifikačníautority a postupujte podle pokynů v online nápovědě k dálnici.

  Byl tento článek užitečný?