Pokud nechcete kořenové certifikáty certifikační autority spravovat prostřednictvím cloudu Webex , postupujte podle těchto kroků.

1

Z rychlostní komunikace-C přejděte na Aplikace > Hybridní služby > Správa konektorů a pak zvolte možnost Správa certifikátů Cisco Webex .

2

Klikněte Odebrat certifikáty .

Pokud změníte názor, můžete číst kořenové certifikáty Webex CA ve stejném okně pro správu.

Co dělat dál

Po odebrání certifikátů spravovaných cloudem je můžete spravovat sami. Chcete-li tak učinit, z Expressway přejděte na Údržba > Certifikáty zabezpečení > Důvěryhodné certifikáty CA a postupujte podle pokynů v online nápovědě služby Expressway.