Volg deze stappen als u niet wilt dat uw CA-basiscertificaten worden beheerd via de Webex -cloud.

1

Ga vanuit Expressway-C naar Toepassingen > Hybride services > Connectorbeheer en kies vervolgens Cisco Webex -certificaatbeheer .

2

Klik op Certificaten verwijderen .

Als u van gedachten verandert, kunt u de Webex CA-basiscertificaten vanuit hetzelfde beheervenster lezen.

De volgende stappen

Nadat u de door de cloud beheerde certificaten hebt verwijderd, kunt u ze zelf beheren. Ga hiervoor vanuit Expressway naar: Onderhoud > Beveiligingscertificaten > Vertrouwde CA-certificaten en volg de richtlijnen in de online Help van Expressway.