Pratite ove korake ako ne želite da se vašim CA vrhovnim certifikatima upravlja putem Webex oblaka.

1

Preko opcije Expressway-C idite na stavku Aplikacije > hibridne usluge > upravljanje konektorom, a zatim odaberite Cisco Webex upravljanje sertifikatima.

2

Kliknite na Ukloni sertifikate.

Ako se predomislite, možete da pročitate Webex CA vrhovnim certifikatima iz istog prozora za upravljanje.

Šta je sledeće

Nakon što uklonite sertifikate koje upravlja oblak, možete sami da ih upravljate. Da biste to uradile, od Expressway pređite na održavanje > bezbednosne sertifikate > pouzdane CA sertifikate i pratite uputstva u pomoći na mreži mrežnog prolaza Expressway.