Uklanjanje Cisco Webex CA vrhovnih certifikata iz hosta Expressway-C connector

Dok ste registrovali Expressway-C hibridni konektor host sa Cisco Webexom, možda ste dozvolili oblaku da doda CA vrhovne certifikate umesto vas. Ako se predomislite i više volite da ih sami dodate, to je moguće.

Sledite ove korake ako ne želite da se vašim CA vrhovnim certifikatima upravlja putem Cisco Webex oblaka.

  1Iz Expressway-Cidite na aplikacije > Hybrid Services > Connector Management , azatim odaberite Cisco Webex upravljanje certifikatima.
  2Kliknite na dugme Ukloni certifikate.

  Ako se predomislite, možete da pročitate Cisco Webex CA vrhovne certifikate iz istog prozora za upravljanje.

  Šta dalje

  Kada uklonite certifikate kojima upravlja oblak, možete sami da upravljate njima. Da biste to uradili, od Expressway navigacije do maintenance > Security > pouzdanih CA certifikata i pratite uputstva u pomoći na mreži Expressway.

  Da li je ovaj članak bio koristan?