Följ dessa steg om du inte vill att dina rotcertifikat från CA ska hanteras via Webex-molnet.

1

Från Expressway-C, gå till Program > Hybridtjänster > Hantering av anslutningar och välj sedan Certifikathantering för Cisco Webex .

2

Klicka på Ta bort certifikat .

Om du ångrar dig kan du läsa rotcertifikaten för Webex CA från samma hanteringsfönster.

Nästa steg

När du har tagit bort de molnhanterade certifikaten kan du hantera dem själv. För att göra det går du till Expressway Underhåll > Säkerhetscertifikat > Betrodda CA-certifikat och följ anvisningarna i onlinehjälpen till Expressway.