Följ dessa steg om du inte vill att dina CA-rotcertifikat ska hanteras via Cisco Webex Cloud.

1

Från Expressway-C, gå till program > Hybrid-tjänster > Anslutningshantering och välj sedan Cisco Webex certifikathantering .

2

Klicka på ta bort certifikat .

Om du ändrar dig kan du läsa Cisco Webex CA Root-certifikat från samma hanterings fönster.

Och sedan då?

När du har tagit bort molnhanterade certifikat kan du hantera dem själv. För att göra det från Expressway navigera till underhåll > Säkerhetscertifikat > Betrodda CA-certifikat och följ anvisningarna i Expressway online-hjälp.