בצע את השלבים הבאים אם אינך רוצה שאישורי השורש של ה-CA שלך ינוהלו דרך ענן Webex .

1

מכביש מהיר-C, עבור אל יישומים > שירותים היברידיים > ניהול מחברים , ולאחר מכן בחר ניהול תעודות Cisco Webex .

2

לחץ הסר אישורים .

אם תשנה את דעתך, תוכל לקרוא את אישורי השורש של Webex CA מאותו חלון ניהול.

מה הלאה?

לאחר הסרת האישורים המנוהלים בענן, תוכל לנהל אותם בעצמך. כדי לעשות זאת, מהכביש המהיר נווט אל תחזוקה > תעודות אבטחה > אישורי CA מהימנים ופעל לפי ההנחיות בעזרה המקוונת של כביש מהיר.