Slijedite ove korake ako ne želite da se vašim korijenskim certifikatima CA upravlja putem Webex oblaka.

1

Sa brze ceste-C idite na Prijave > Hibridne usluge > Upravljanje konektorom , a zatim odaberite Upravljanje certifikatima Cisco Webex .

2

Kliknite Uklonite certifikate .

Ako se predomislite, možete pročitati korijenske certifikate Webex CA iz istog prozora upravljanja.

Što učiniti sljedeće

Nakon što uklonite certifikate kojima upravlja oblak, možete sami upravljati njima. Da biste to učinili, od brze ceste idite do Održavanje > Sigurnosni certifikati > Pouzdani CA certifikati i slijedite upute u online pomoći za Expressway.