Při používání tabule můžete přepínat mezi černým a bílým plátnem.


Vzhled černého plátna

Z vnitřní strany tabule klepněte Ikona vzhledu tabule pro přístup k černému plátnu.


 
Vzhled tabule se resetuje na výchozí nastavení, jakmile se tabule přepne do pohotovostního režimu. Chcete-li změnit výchozí vzhled, přejděte na Nastavení, přejděte na Pokročilánastavení a přepněte výchozí vzhled tabule.

Z vnitřní strany tabule klepněte Ikona vzhledu tabule pro přístup k černému plátnu.


 
Prostřednictvím nastavení můžete také přepínat z bílého na černé plátno. Klepněte na název zařízení, vyberte Nastavenía přepněte vzhled tabule.

Pokud s vámi někdo sdílí tabuli, můžete změnit vzhled tabule z dotykového ovladače. Přejděte do Nastavení a přepnutím vzhledu tabule přepněte mezi černým a bílým plátnem.


 
Pro Webex on Flip platí nastavení vzhledu tabule pro tabuli Cisco.