Možete da promenite između crnog i belog platna kada koristite belu tablu.


Izgled crnog platna

Sa unutrašnje strane table, dodirnite Ikona izgleda table za pristup crnom platnu.


 
Izgled table će se resetovati na podrazumevano podešavanje kada ploča pređe u režim pripravnosti. Da biste promenili podrazumevani izgled, idite na Podešavanja, idite na Napredna podešavanja, a zatim uključite podrazumevani izgled table.

Sa unutrašnje strane table, dodirnite Ikona izgleda table za pristup crnom platnu.


 
Takođe možete da promenite sa belog na crno platno kroz podešavanja. Dodirnite ime uređaja, izaberite Podešavanjai prebacite izgled table.

Kada neko deli tablu sa vama, možete da promenite izgled table sa kontrolera osetljivog na dodir. Idite na Podešavanja i uključite izgled table da biste promenili između crnog i belog platna.


 
Za Webex na Flip-u, postavka izgleda table se odnosi na Cisco tablu.