Introduktion till svart arbetsyta

Du kan ändra mellan svart och vit arbetsyta när du använder whiteboardtavlan. Utseende för svart arbetsyta

  1. Tryck på ikonen för whiteboardutseende för att öppna den svarta arbetsytan.

Tryck på ikonen för whiteboardutseende för att öppna den svarta arbetsytan.


 

I Webex Boards återställs whiteboardutseendet till standardinställningen när enheten går till standbyläge. Gå till Inställningar, navigera till Avancerade inställningar och aktivera Standardutseende för whiteboard för att ändra standardutseendet.

  1. Tryck på ikonen för whiteboardutseende för att öppna den svarta arbetsytan.

Tryck på ikonen för whiteboardutseende för att öppna den svarta arbetsytan.


 

Det är som att gå till Inställningar och ändra whiteboardutseende.

  1. Gå till Inställningar och växla whiteboardutseende för att växla mellan svart och vit arbetsyta på en delad whiteboard.

Gå till Inställningar och växla whiteboardutseende för att växla mellan svart och vit arbetsyta på en delad whiteboard.


 

För Webex på Flip gäller inställningen för blackboard för Ciscos whiteboard.