Можете да превключвате между черно и бяло платно, когато използвате бялата дъска.


Външен вид на черно платно

От бялата дъска докоснете Икона за външен вид на бяла дъска за достъп до черното платно.


 
Външният вид на бялата дъска ще бъде нулиран до настройката по подразбиране, когато дъската премине в режим на готовност. За да промените външния вид по подразбиране, отидете на Настройки, навигирайте до Разширени настройки, след което превключете Изглед по подразбиране на бяла дъска.

От бялата дъска докоснете Икона за външен вид на бяла дъска за достъп до черното платно.


 
Можете също да промените от бяло към черно платно чрез настройките. Докоснете името на вашето устройство, изберете Настройки, и превключете Външен вид на бяла дъска.

Когато някой сподели бяла дъска с вас, можете да промените външния вид на бялата дъска от сензорния контролер. Отидете на Настройки и превключете Външен вид на бяла дъска за превключване между черно и бяло платно.


 
За Webex on Flip, Външен вид на бяла дъска настройката се отнася за бялата дъска на Cisco.