Podczas korzystania z tablicy możesz przełączać się między czarnym i białym płótnem.


Wygląd czarnego płótna

Na tablicy dotknij Ikona wyglądu tablicy aby uzyskać dostęp do czarnego płótna.


 
Wygląd tablicy zostanie zresetowany do ustawień domyślnych, gdy tablica przejdzie w tryb gotowości. Aby zmienić domyślny wygląd, przejdź do Ustawienia, nawigować do Zaawansowane ustawienia, a następnie przełącz Domyślny wygląd tablicy.

Na tablicy dotknij Ikona wyglądu tablicy aby uzyskać dostęp do czarnego płótna.


 
Możesz także zmienić z białego na czarne płótno za pomocą ustawień. Stuknij nazwę swojego urządzenia, wybierz Ustawieniai przełącz Wygląd tablicy.

Gdy ktoś udostępnia Ci tablicę, możesz zmienić wygląd tablicy za pomocą kontrolera dotykowego. Iść do Ustawienia i przełącz Wygląd tablicy do zmiany między czarnym i białym płótnem.


 
W przypadku Webex on Flip: Wygląd tablicy ustawienie dotyczy tablicy Cisco.