Du kan bytte mellom svart og hvitt lerret når du bruker tavlen.


Utseende i svart lerret

Trykk på fra tavlen Whiteboard-utseendeikon for å få tilgang til det svarte lerretet.


 
Tavleutseendet tilbakestilles til standardinnstillingen når tavlen går i standby-modus. For å endre standardutseendet, gå til Innstillinger, navigere til Avanserte innstillinger, veksle deretter på Whiteboard standard utseende.

Trykk på fra tavlen Whiteboard-utseendeikon for å få tilgang til det svarte lerretet.


 
Du kan også endre fra hvitt til svart lerret gjennom innstillingene. Trykk på enhetens navn, velg Innstillinger, og veksle Tavlens utseende.

Når noen deler en tavle med deg, kan du endre tavlens utseende fra berøringskontrolleren. Gå til Innstillinger og veksle Tavlens utseende å bytte mellom svart og hvitt lerret.


 
For Webex on Flip er Tavlens utseende innstillingen gjelder for Cisco-tavlen.