Nastavení učebny má následující předdefinované režimy místnosti, které vyhovují různým scénářům.

 • Režim Místní přednášející:

  • Přednášející je v místnosti. Tento režim se vztahuje i na případy, kdy někdo z místního publika položí otázku.

  • Pokud je povoleno automatické přepínání (výchozí nastavení), přepne se zařízení pro místnosti do tohoto režimu, jakmile kamera přednášejícího zjistí, že se v místnosti nachází přednášející.

  • Odesílá video z kamery přednášejícího na vzdálený konec. V případě otázek a odpovědí: Odesílá video s rozdělenou obrazovkou z kamery přednášejícího a osoby, která klade otázku (kamera publika), na vzdálený konec.

 • Režim Vzdálený přednášející:

  • Přednášející volá.

  • Pokud je povoleno automatické přepínání (výchozí nastavení), přepne se zařízení pro místnosti do tohoto režimu, jakmile kamera přednášejícího nerozpozná přednášejícího v místnosti.

  • Odesílá video z kamery publika na vzdálený konec.

 • Režim Diskuze:

  • Pro diskuze mezi různými místy s místním moderátorem v místnosti.

  • K aktivaci tohoto režimu vždy použijte ovladač Touch 10.

  • Odesílá video z kamery publika na vzdálený konec.

Nastavení učebny je dostupné jako šablona typu místnosti. Při nastavení místnosti pomocí šablony se do zařízení pro místnosti automaticky odešle sada konfigurací . Je důležité, aby byla místnost správně nastavena a aby byly kamery připojeny přesně podle zadání. V opačném případě nebudou konfigurace odpovídat místnosti.

Uspořádání učebny versus briefingové místnosti

Uspořádání Učebna je flexibilnější než uspořádání Briefingová místnost, pokud jde o počet obrazovek a jejich rozvržení. Režim Učebna navíc podporuje více produktů.

Učebna

 • Podporované produkty: Codec Plus, Codec Pro, SX80, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, MX700, MX800 a MX800 Dual

 • Můžete použít libovolný počet obrazovek, které zařízení pro místnosti podporuje (obvykle dvě nebo tři). Pokud výchozí chování nevyhovuje vašim požadavkům, můžete pomocí nastavení monitoru nakonfigurovat rozložení na obrazovkách.

Briefingová místnost

 • Podporované produkty: Codec Pro, SX80, Room 70 G2, MX700, MX800 a MX800 Dual

 • Nastavení vyžaduje tři obrazovky a rozvržení na obrazovkách je předem nakonfigurováno (a pevně nastaveno) tak, aby odpovídalo danému scénáři.

Požadované vybavení

Jedno z následujících zařízení pro místnosti

 • Kodeky:

  • Codec Plus, Codec Pro, SX80

 • Integrovaná zařízení:

  • Room 55 Dual

  • Room 70 Single, Room 70 Dual

  • Room 70 Single G2, Room 70 Dual G2

  • MX700, MX800, MX800 Dual

Obrazovka

 • Můžete použít jednu nebo více obrazovek (maximální počet obrazovek závisí na typu zařízení pro místnosti).

 • Pro většinu nastavení doporučujeme použít dvě nebo více obrazovek. Hlavní obrazovku umístěte do přední části místnosti. Druhou obrazovku umístěte na stranu nebo dozadu, aby místní přednášející viděl na vzdálené publikum.

Dvě kamery

 • Kamera publika: V zařízeních s touto funkcí použijte integrovanou kameru. Pro ostatní zařízení doporučujeme kameru Cisco Quad Camera nebo Cisco TelePresence SpeakerTrack 60. Doporučujeme kameru se sledováním řečníka, ale je možné použít i kameru bez možnosti sledování řečníka .

 • Kamera přednášejícího: Kamera Cisco TelePresence Precision 60 s aktivovaným sledováním přednášejícího.

Mikrofony

 • Pro dobré pokrytí místnosti doporučujeme stropní mikrofon Cisco TelePresence. Lze použít také jiné řešení s mikrofony.

Reproduktory

 • V zařízeních s touto funkcí používejte integrované reproduktory. Pro ostatní zařízení doporučujeme kvalitní stereofonní reproduktory umístěné vedle hlavní obrazovky v přední části místnosti.

Ovladač Cisco Touch 10

Omezení nastavení učebny

Při použití učebny nejsou podporovány následující funkce:

 • Směrový zvuk

 • Připnutí na tabuli

Nastavení učebny

Připojte kamery k zařízení pro místnosti, jak je znázorněno na obrázcích. Dodržováním schématu zajistíte, že konfigurace, které se automaticky přenesou do zařízení, budou odpovídat vašemu skutečnému nastavení.

Codec Plus: připojení kabelů

Připojení kabelů k zařízení Codec Plus

Codec Pro: připojení kabelů

Připojení kabelů k zařízení Codec Pro

Pokud je jako kamera publika instalována kamera Cisco TelePresence SpeakerTrack 60, používány jsou dva vstupy HDMI.

Připojení kabelů pro Codec Pro s kamerou SpeakerTrack 60

SX80: připojení kabelů

Připojení kabelů k zařízení SX80

Protože toto uspořádání obsahuje více než dvě periferní zařízení, která potřebují ethernetové připojení k zařízení pro místnosti, je vyžadován přepínač Ethernet . Nepřipojujte přepínač k síťovému portu 1, který je vyhrazen pro připojení k síti LAN. Pokud přepínač Ether neposkytuje funkci Power over Ethernet (PoE), potřebujete uprostřed PoE injektor pro ovladač Touch 10.

Pokud je jako kamera publika instalována kamera Cisco TelePresence SpeakerTrack 60, používány jsou dva vstupy HDMI.

Připojení kabelů k zařízení SX80 s kamerou SpeakerTrack 60

Room 55 Dual, Room 70 Single a Room 70 Dual: připojení kabelů

Připojení kabelů k zařízením Room 55 Dual, Room 70 Single a Room 70 Dual

Všechny předpřipojené kabely, včetně kabelů pro integrovanou kameru a obrazovky, ponechte tak, jak byly dodány z výroby. Stačí pouze připojit externí obrazovky a kamery.

Room 70 Single:

 • Výstup HDMI 1 je určen pro integrovanou obrazovku zařízení pro místnosti. Externí obrazovka může být připojena k výstupu HDMI 2.

 • Kamera publika na vstupu HDMI 1 je integrovaná kamera zařízení pro místnosti.

Room 55 Dual, Room 70 Dual:

 • Výstupy HDMI 1 a 2 jsou určeny pro integrované obrazovky zařízení pro místnosti. Externí obrazovky nejsou podporovány.

 • Kamera publika na vstupu HDMI 1 je integrovaná kamera zařízení pro místnosti.

Room 70 Single G2 a Room 70 Dual G2: připojení kabelů

Připojení kabelů k zařízením Room 70 Single G2 a Room 70 Dual G2

Všechny předpřipojené kabely, včetně kabelů pro integrovanou kameru a obrazovky, ponechte tak, jak byly dodány z výroby. Stačí pouze připojit externí obrazovky a kamery.

Room 70 Single G2:

 • Výstup HDMI 1 je určen pro integrovanou obrazovku zařízení pro místnosti. Externí obrazovky mohou být připojeny k výstupu HDMI 2 a 3.

 • Kamera publika na vstupu HDMI 1 je integrovaná kamera zařízení pro místnosti.

Room 70 Dual G2:

 • Výstupy HDMI 1 a 2 jsou určeny pro integrované obrazovky zařízení pro místnosti. Externí obrazovka může být připojena k výstupu HDMI  3.

 • Kamera publika na vstupu HDMI 1 je integrovaná kamera zařízení pro místnosti.

MX700, MX800a MX800 Dual: připojení kabelů

Připojení kabelů k zařízením MX700, MX800 a MX800 Dual s duální kamerou

Všechny předpřipojené kabely, včetně kabelů pro integrovanou kameru a obrazovky, ponechte tak, jak byly dodány z výroby. Stačí pouze připojit externí obrazovky a kamery.

MX800:

 • Výstup 1 (HDMI) je určen pro integrovanou obrazovku zařízení pro místnosti. Externí obrazovky mohou být připojeny ke výstupu 2 (HDMI) a  k výstupu 3 (DVI).

 • Kamera publika na vstupu HDMI 1 a 2 je integrovaný fotoaparát zařízení pro místnosti.

MX700 a MX800 Dual:

 • Výstup 1 (HDMI) a výstup 2 (HDMI) jsou určeny pro integrované obrazovky zařízení pro místnosti. Externí obrazovka může být připojena k výstupu 3 (DVI).

 • Kamera publika na vstupu HDMI 1 a 2 je integrovaný fotoaparát zařízení pro místnosti.

Pokud má zařízení pro místnosti jednu kameru, pak integrovaná kamera (což je kamera publika) používá pouze jeden vstup HDMI.

Připojení kabelů pro MX700 a MX800 s jednou kamerou

Příklady uspořádání místností

Tato schémata ukazují příklady rozmístění obrazovek, kamer a mikrofonů a umístění osob pro co nejlepší zážitek.

Styl rozložení učebny

Styl rozložení učebny

Konfigurace zařízení pro místnosti

Při nastavování učebny doporučujeme být ve stejné místnosti. Jinak nebude možné funkci PresenterTrack správně nastavit.

 1. Pomocí ovladače Touch 10 ukončete sdílení videa z kamery přednášejícího. Je důležité, aby se video z kamery přednášejícího nezobrazovalo na žádné obrazovce během nastavování učebny.
 2. V zobrazení zákazníka na adrese https:/​/​admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení a v seznamu vyberte své zařízení. Přejděte k části panelu zařízení a klepněte na tlačítko Spustit Rozšířená nastavení.
 3. Na stránce Rozšířená nastavení přejděte do nabídky Nastavení > Konfigurace. Přejděte do části Video > Vstup > Konektor n a nastavte následující (nezapomeňte, že n je číslo konektoru, kterému je připojena kamera přednášejícího):
 4. Přejděte do Nastavení > Sledování přednášejícího a klikněte na možnost Konfigurovat…. Poté podle pokynů na webové stránce nastavte funkci PresenterTrack pro kameru přednášejícího. Tato funkce umožňuje kameře sledovat přednášejícího, když se pohybuje na scéně.
 5. Přejděte do Nastavení > Konfigurace. Přejděte do Kamery > PresenterTrack > StavDetekcePřednášejícího a vyberte, zda chcete povolit (výchozí nastavení) nebo zakázat automatické přepínání mezi režimy místní přednášejícívzdálený přednášející. Bez ohledu na toto nastavení se režim místnosti automaticky nezmění v režimu Diskuze.
 6. Pokud výchozí chování obrazovek a rozložení nevyhovuje vašemu nastavení, musíte obrazovky a rozložení nakonfigurovat pomocí následujících nastavení:
 7. Přejděte do Nastavení > Typ místnosti a klikněte na miniaturu Učebna pro odeslání odpovídající konfigurace do zařízení pro místnosti.
1

Pomocí ovladače Touch 10 ukončete sdílení videa z kamery přednášejícího. Je důležité, aby se video z kamery přednášejícího nezobrazovalo na žádné obrazovce během nastavování učebny.

2

V zobrazení zákazníka na adrese https:/​/​admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení a v seznamu vyberte své zařízení. Přejděte k části panelu zařízení a klepněte na tlačítko Spustit Rozšířená nastavení.

Pokud jste pro zařízení nastavili uživatele správce, můžete přistupovat přímo k rozšířeným nastavením. Stačí otevřít webový prohlížeč a zadat http(s)://<ip nebo název hostitele koncového bodu>.

3

Na stránce Rozšířená nastavení přejděte do nabídky Nastavení > Konfigurace. Přejděte do části Video > Vstup > Konektor n a nastavte následující (nezapomeňte, že n je číslo konektoru, kterému je připojena kamera přednášejícího):

 • TypVstupuZdroje: kamera

 • VýběrPrezentace: ruční

 • Kvalita: pohyb

 • Viditelnost: nikdy

 • RežimOvládáníKamery: zapnuto

Klepněte na Uložit, aby se projevily změny.

4

Přejděte do Nastavení > Sledování přednášejícího a klikněte na možnost Konfigurovat…. Poté podle pokynů na webové stránce nastavte funkci PresenterTrack pro kameru přednášejícího. Tato funkce umožňuje kameře sledovat přednášejícího, když se pohybuje na scéně.

5

Přejděte do Nastavení > Konfigurace. Přejděte do Kamery > PresenterTrack > StavDetekcePřednášejícího a vyberte, zda chcete povolit (výchozí nastavení) nebo zakázat automatické přepínání mezi režimy místní přednášejícívzdálený přednášející. Bez ohledu na toto nastavení se režim místnosti automaticky nezmění v režimu Diskuze.

Klepněte na Uložit, aby se projevily změny.

6

Pokud výchozí chování obrazovek a rozložení nevyhovuje vašemu nastavení, musíte obrazovky a rozložení nakonfigurovat pomocí následujících nastavení:

 • Video > Monitory: Definuje počet různých rozložení v nastavení místnosti.

 • Video > Výstup > Konektor n > RoleMonitoru: Definuje, jaké rozložení dostane každá obrazovka. Obrazovky s různými rolemi monitoru mají různá rozložení.

7

Přejděte do Nastavení > Typ místnosti a klikněte na miniaturu Učebna pro odeslání odpovídající konfigurace do zařízení pro místnosti.

Přepínání mezi režimy místností

Přepínání mezi režimy místností (místní přednášející, vzdálený přednášející, diskuze) může být prováděno dvěma způsoby:

 • Ručně pomocí tlačítek na ovladači Touch 10.

 • Automaticky na základě toho, kdo mluví a zda je na pódiu přítomen místní přednášející. Automatické přepínání funguje pouze mezi režimy místní přednášejícívzdálený přednášející. Režim místnosti se automaticky nezmění, pokud je aktuální režim Diskuze.

  Automatické přepínání je podporováno pouze v případě, že je povolena funkce PresenterTrack (možnost Kamera PresenterTrack povolena je nastavena na hodnotu Platí).

Automatické přepínání zahrnuje:

 • Zařízení se přepne do režimu místního přednášejícího, když je osoba zjištěna v aktivační zóně PresenterTrack.

 • Zařízení se přepne do režimu vzdáleného přednášejícího, když sledovaný místní přednášející opustí scénu.

 • Pokud někdo z místního publika položí otázku, když je zařízení v režimu místního přednášejícího, zařízení odešle video s rozdělenou obrazovkou, na které se zobrazí přednášející i osoba, která otázku položila. Toto chování vyžaduje, aby byla jako kamera publika použita kamera SpeakerTrack 60 nebo Quad Camera a aby bylo zapnuto sledování řečníka.