Konfiguration av klassrum har följande fördefinierade rumslägen som passar olika scenarier.

 • Lokalt Presentatörsläge:

  • Presentatören är i rummet. Det här läget hanterar även om någon i den lokala publiken ställer en fråga (frågor och svar).

  • Om automatisk växling har aktiverats (standard) växlar rumsenheten till det här läget när presentatörskameran upptäcker en presentatör i rummet.

  • Sänder video från presentatörskameran till andra änden. I läget för frågor och svar: Sänder video med delad skärm från presentatörskameran och personen som ställer frågan (publikkameran) till andra änden.

 • Fjärranslutet presentatörläge:

  • Presentatören ringer in.

  • Om automatisk växling har aktiverats (standard) växlar rumsenheten till det här läget när presentatörskameran inte upptäcker någon presentatör i rummet.

  • Sänder video från publikkameran till andra änden.

 • Diskussions-läge:

  • För diskussioner mellan olika platser med en lokal presentatören i rummet.

  • Använd alltid Touch 10-controller för att aktivera det här läget.

  • Sänder video från publikkameran till andra änden.

Konfigurationen av klassrum finns som en rumstypmall. När du konfigurerar ett rum med hjälp av en mall skickas en uppsättning konfigurationer till rumsenheten automatiskt. Det är viktigt att rummet är konfigurerat på rätt och att kamerorna är anslutna exakt som angetts. Annars matchar inte inställningarna rummet.

Konfiguration av klassrum i förhållande till konfiguration av briefing-rum

Konfigurationen Klassrum är mer flexibel än den för Briefingrum gällande antalet skärmar och hur layouten fördelas på skärmarna. Dessutom har fler produkter stöd för Klassrum.

Klassrum

 • Produkter som stöds: Codec Plus, Codec Pro, SX80, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, MX700, MX800, och MX800 Dual

 • Du kan använda valfritt antal skärmar som har stöd av rumsenheten, vanligtvis två eller tre. Använd bildskärmens inställningar till att konfigurera fördelningen av layouter på skärmarna om standardläget inte uppfyller dina behov.

Briefingrum

 • Produkter som stöds: Codec Pro, SX80, Room 70 G2, MX700, MX800, och MX800 Dual

 • Konfigurationen kräver tre skärmar och layouterna på skärmarna är förkonfigurerade (och fasta) för att matcha scenariot.

Nödvändig utrustning

En av följande rumsenheter

 • Codecs:

  • Codec Plus, Codec Pro, SX80

 • Integrerade enheter:

  • Room 55 Dual

  • Room 70 Single, Room 70 Dual

  • Room 70 Single G2, Room 70 Dual G2

  • MX700, MX800, MX800 Dual

Skärmar

 • Du kan använda en eller flera skärmar (det maximala antalet skärmar beror på din rumsenhet).

 • För de flesta konfigurationer rekommenderar vi att du använder två skärmar eller flera. Placera huvudskärmen längst fram i rummet. Placera en andra skärm på sidan eller längst bak så att den lokala presentatören kan se den fjärranslutna publiken.

Två kameror

 • Publikkamera: Använd den integrerade kameran för enheter som har en sådan. För andra enheter rekommenderar vi Cisco Quad-kameran eller kameran Cisco TelePresence SpeakerTrack 60. Vi rekommenderar att du använder en kamera med talarspårning, men du kan också använda en kamera utan sådana funktioner.

 • Presentatörskamera: Cisco TelePresence Precision 60-kamera med presentatörsspårning aktiverad.

Mikrofoner

 • Vi rekommenderar Cisco TelePresence takmikrofon för bra täckning av rummet. Andra mikrofonlösningar kan också användas.

Högtalare

 • Använd de inbyggda högtalarna för enheter som har detta. För andra enheter rekommenderar vi att stereohögtalare med god kvalitet placeras bredvid huvudskärmen längst fram i rummet.

Cisco Touch 10 controller

Begränsningar för klassrumskonfiguration

Funktioner som stöds inte när du använder läget klassrum:

 • Riktat ljud

 • Fäst mot whiteboard

Klassrumskonfiguration

Anslut kamerorna till rumsenheten så som det visas i diagrammen. Genom att följa diagrammet ser du till att konfigurationerna som automatiskt skickas till enheten stämmer överens med den faktiska konfigurationen.

Codec Plus: Anslut kablar

Anslutning av kablarna för Codec Plus

Codec Pro: Anslut kablar

Anslutning av kablar för Codec Pro

Om publikkameran också är en Cisco TelePresence SpeakerTrack 60-kamera använder den två HDMI-ingångar.

Anslutning av kablarna för Codec Pro med SpeakerTrack 60 kamera

SX80: Anslut kablar

Anslutning av kablar för SX80

Eftersom den här konfigurationen använder fler än två tillbehör som behöver Ethernet-anslutning till rumsenheten behöver du en Ethernet-switch. Anslut inte switchen till nätverksport 1 eftersom den är reserverad för LAN-anslutning. Om Ethernet-switchen inte ger ström via Ethernet (PoE) behöver du en midspan PoE-injektor för Touch 10.

Om publikkameran också är en Cisco TelePresence SpeakerTrack 60-kamera använder den två HDMI-ingångar.

Anslutning av kablarna för SX80 med SpeakerTrack 60 kamera

Room 55 Dual, Room 70 Single, och Room 70 Dual: Anslut kablar

Anslutning av kablarna för rum Room 55 Dual, Room 70 Single, och Room 70 Dual

Behåll alla förkopplade kablar, inklusive dem för integrerade kameror och skärmar kablar, som levereras från fabriken. Du behöver bara ansluta externa skärmar och kameror.

Room 70 Single:

 • HDMI output 1 är till för den integrerade skärmen för rumsenheten. Du kan ansluta en extern skärm till HDMI-utgång 2.

 • Publikkameran i HDMI-ingång 1 är rumsenhetens integrerade kamera.

Room 55 Dual, Room 70 Dual:

 • HDMI output 1 och 2 är för de integrerade skärmarna för rumsenheten. Externa skärmar stöds inte.

 • Publikkameran i HDMI-ingång 1 är rumsenhetens integrerade kamera.

Room 70 Single G2 och Room 70 Dual G2: Anslut kablar

Anslutning av kablarna för Room 70 Single G2 och Room 70 Dual G2

Behåll alla förkopplade kablar, inklusive dem för integrerade kameror och skärmar kablar, som levereras från fabriken. Du behöver bara ansluta externa skärmar och kameror.

Room 70 Single G2:

 • HDMI output 1 är till för den integrerade skärmen för rumsenheten. Externa skärmar kan anslutas till HDMI output 2 och 3.

 • Publikkameran i HDMI-ingång 1 är rumsenhetens integrerade kamera.

Room 70 Dual G2:

 • HDMI output 1 och 2 är för de integrerade skärmarna för rumsenheten. Du kan ansluta en extern skärm till HDMI-utgång 3.

 • Publikkameran i HDMI-ingång 1 är rumsenhetens integrerade kamera.

MX700, MX800, och MX800 Dual: Anslut kablar

Anslutning av kablarna för MX700, MX800 och MX800 Dual med en dual kamera

Behåll alla förkopplade kablar, inklusive dem för integrerade kameror och skärmar kablar, som levereras från fabriken. Du behöver bara ansluta externa skärmar och kameror.

MX800:

 • Output 1 (HDMI) är för den integrerade skärmen till rumsenheten. Du kan ansluta externa skärmar till utgång 2 (HDMI) och 3 (DVI).

 • Publikkameran i HDMI-ingång 1 och 2 är rumsenhetens integrerade kamera.

MX700 och MX800 Dual:

 • Output 1 (HDMI) och output 2 (HDMI) är de integrerade skärmarna för rumsenheten. Du kan ansluta en extern skärm till utgång 3 (DVI).

 • Publikkameran i HDMI-ingång 1 och 2 är rumsenhetens integrerade kamera.

Om rumsenheten har en enda kamera använder den integrerade kameran (som är publikkameran) bara en HDMI-ingång.

Anslutning av kablarna för MX700 och MX800 med en enskild kamera

Exempel rumsarrangemang

Dessa diagram visar exempel på hur du kan anordna skärmar och kameror, mikrofoner och placera personer för bäst resultat.

Layoutstil Klassrum

Layoutstil Klassrum

Konfigurera rumsenheten

Vi rekommenderar att du är i samma rum när du ställer in klassrummet. Annars kan du inte konfigurera PresenterTrack på rätt sätt.

 1. Använd pekkontrollern till att sluta dela video från presentatörskameran. Det är viktigt att video från presentatörskameran inte visas på någon skärmarna medan du konfigurerar klassrumet.
 2. Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan. Gå till Support och klicka på Webbportal.
 3. Gå till sidan Avancerade inställningar och navigera till Konfiguration > Konfigurationer. Gå till avsnittet Video > Ingångar > Anslutning n och ställ in följande (observera att n är numret för anslutningen där presentatörskameran är ansluten):
 4. Gå till Konfiguration > Presentatörsspårning och klicka på Konfigurera.... Följ sedan instruktionerna på webbsidan för att konfigurera funktionen PresenterTrack för presentatörskameran. Med den här funktionen kan kameran följa en presentatör som rör sig på scenen.
 5. Gå till Konfiguration > Konfigurationer. Gå till Kameror > PresenterTrack > PresenterDetectedStatus och välj om du vill aktivera (standard) eller inaktivera automatisk växling mellan lägena för lokal presentatör och fjärransluten presentatör. Oavsett vilken inställningen du gör ändras inte rumsläget automatiskt ändras i läget Diskussion.
 6. Om standardskärmen och layouten inte passar din konfiguration måste du konfigurera skärmarna och layouterna enligt följande inställningar:
 7. Gå till Konfiguration > Rumstyper och klicka på miniatyrbilden Klassrum för att skicka motsvarande konfiguration till rumsenheten.
1

Använd pekkontrollern till att sluta dela video från presentatörskameran. Det är viktigt att video från presentatörskameran inte visas på någon skärmarna medan du konfigurerar klassrumet.

2

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan. Gå till Support och klicka på Webbportal.

Om du har konfigurerat en Admin-användare för enheten kan du komma åt Avancerade inställningar direkt. Öppna en webbläsare och skriv in https://<endpoint ip eller värdnamn >.

3

Gå till sidan Avancerade inställningar och navigera till Konfiguration > Konfigurationer. Gå till avsnittet Video > Ingångar > Anslutning n och ställ in följande (observera att n är numret för anslutningen där presentatörskameran är ansluten):

 • InputSourceType: Kamera

 • PresentationSelection: Manuell

 • Kvalitet: Rörelse

 • Synlighet: Aldrig

 • CameraControlMode: På

Klicka på Spara så att ändringarna börjar gälla.

4

Gå till Konfiguration > Presentatörsspårning och klicka på Konfigurera.... Följ sedan instruktionerna på webbsidan för att konfigurera funktionen PresenterTrack för presentatörskameran. Med den här funktionen kan kameran följa en presentatör som rör sig på scenen.

5

Navigera till Konfiguration > Konfigurationer. Gå till Kameror > PresenterTrack > PresenterDetectedStatus och välj om du vill aktivera (standard) eller inaktivera automatisk växling mellan lägena för lokal presentatör och fjärransluten presentatör. Oavsett vilken inställningen du gör ändras inte rumsläget automatiskt ändras i läget Diskussion.

Klicka på Spara så att ändringarna börjar gälla.

6

Om standardskärmen och layouten inte passar din konfiguration måste du konfigurera skärmarna och layouterna enligt följande inställningar:

 • Video > Bildskärmar: definierar antalet olika layouter i rumskonfigurationen.

 • Video > Utgång Anslutning n > Bildskärmsroll: definierar vilken layout varje skärm får. Skärmar med olika bildskärmsroller får olika layouter.

7

Gå till Konfiguration > Rumstyper och klicka på miniatyrbilden Klassrum för att skicka motsvarande konfiguration till rumsenheten.

Växla mellan rumslägen

Du kan växla mellan rumslägena (lokal presentatör, fjärransluten presentatör, diskussion) på två sätt:

 • Manuellt, med hjälp av knapparna på din Touch 10 controller.

 • Automatiskt, baserat på vem som talar och om en lokal presentatör står på scen. Automatisk växling görs bara mellan lägena lokal presentatör och fjärransluten presentatör. Rumsläget ändras inte automatiskt om det aktuella läget är Diskussion.

  Automatisk växling stöds endast om funktionen PresenterTrack är aktiverad (kameror PresenterTrack aktiverade satt till sant).

Automatisk växling innebär följande:

 • Enheten växlar till läget Lokal presentatör när en person identifieras i utlösningszonen för PresenterTrack.

 • Enheten växlar till läget Fjärransluten presentatör när den lokala presentatören som spåras lämnar scenen.

 • Om någon i den lokala publiken ställer en fråga när enheten är i läget Lokal presentatör sänder enheten en delad skärmbild med video som visar både presentatören och personen som ställer frågan. För det här behövs en SpeakerTrack 60 eller Quad-kamera som publikkamera, och att talarspårning är aktivt.