Opsætningen af Klasseværelsehar følgende foruddefinerede lokaletilstande, der passer til forskellige situationer.

 • Tilstand med lokal præsentationsvært:

  • Præsentationsværten er i lokalet. Denne tilstand omfatter også tilfældet, hvor en person i den lokale målgruppe stiller spørgsmål (spørgsmål og svar).

  • Hvis automatisk skift er aktiveret (standard), skifter lokaleenheden til denne tilstand, når Præsentationsværtskamera registrerer, at præsentationsværten er i lokalet.

  • Sender video fra Præsentationsværtskamera til den anden ende. I tilfældet med spørgsmål og svarer: sender video på opdelt skærm fra præsentationsværtkameraet og den person, der stiller spørgsmålet, (målgruppekameraet) til den anden ende.

 • Tilstand med ekstern præsentationsvært:

  • Præsentationsværten ringer ind.

  • Hvis automatisk skift er aktiveret (standard), skifter lokaleenheden til denne tilstand, når præsentationsværtskameraet ikke registrerer en præsentationsvært i rummet.

  • Sender video fra målgruppekameraet til den anden ende.

 • Diskussionstilstand:

  • For diskussioner mellem forskellige steder med en lokal præsentationsvært i lokalet.

  • Brug altid Touch 10 Controller til at aktivere denne tilstand.

  • Sender video fra målgruppekameraet til den anden ende.

Opsætningen af Klasseværelse er tilgængelig som lokaletypeskabelon. Når du konfigurerer et lokale ved hjælp af en skabelon, sendes en række konfigurationer automatisk til lokaleenheden. Det er vigtigt, at lokalet er konfigureret korrekt, og at kameraer er tilsluttet nøjagtigt som angivet. Ellers vil konfigurationerne ikke matche lokalet.

Opsætning af klasselokaler versus opsætning af briefinglokaler

Opsætningen af Klasseværeles er konfigureret på en mere fleksibel måde end opsætningen af Briefinglokale i forhold til antal skærme, og hvordan layoutet er fordelt på skærmene. Desuden er der flere produkter, der understøtter Klasseværelse.

Klasseværelse

 • Understøttede produkter: Codec Plus, Codec Pro, SX80, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, MX700, MX800 og MX800 Dual

 • Du kan bruge ethvert antal skærme, som lokaleenheden understøtter, typisk to eller tre. Brug videoskærmindstillingerne til at konfigurere fordelingen af layout på skærmene, hvis standardvirkemåden ikke overholder dine krav.

Briefinglokale

 • Understøttede produkter: Codec Pro, SX80, Room 70 G2, MX700, MX800 og MX800 Dual

 • Opsætningen kræver tre skærme, og layoutene på skærmene er forudkonfigureret (og fastgjort) til at matche det specifikke scenarie.

Krævet udstyr

En af følgende lokaleenheder

 • Codecs:

  • Codec Plus, Codec Pro, SX80

 • Integrerede enheder:

  • Room 55 Dual

  • Room 70 Single, Room 70 Dual

  • Room 70 Single G2, Room 70 Dual G2

  • MX700, MX800, MX800 Dual

Skærme

 • Du kan bruge en eller flere skærme (det maksimale antal skærme afhænger af typen af lokaleenhed).

 • For de fleste opsætningers vedkommende anbefaler vi, at du bruger to eller flere skærme. Placer hovedskærmen forrest i lokalet. Placer en anden skærm i siden eller bagest, så den lokale præsentationsvært kan se den eksterne målgruppe.

To kameraer

 • Målgruppekamera: Brug det integrerede kamera til enheder, der har det. For andre enheder anbefaler vi Cisco Quad-kamera eller Cisco TelePresence SpeakerTrack 60-kamera. Vi anbefaler et kamera med talersporing, men det er også muligt at bruge et kamera uden talersporingsfunktioner.

 • Præsentationsværtskamera: Cisco TelePresence Precision 60-kamera med sporing af præsentationsvært aktiveret.

Mikrofoner

 • Vi anbefaler Cisco TelePresence-loftsmikrofonen for at få god dækning af lokalet. Andre mikrofonløsninger kan også bruges.

Højttalere

 • Brug de indbyggede højttalere for enheder, der har det. For andre enheder anbefaler vi stereohøjttalere i god kvalitet placeret ved siden af hovedskærmen forrest i lokalet.

Cisco Touch 10 Controller

Begrænsninger ved opsætning af klasselokaler

Understøtter ikke funktionalitet, når du bruger Klasseværelse:

 • Retningsbestemt lyd

 • Fastgør til whiteboard

Opsætning af klasselokaler

Slut kameraer til lokaleenheden, som vist i diagrammerne. Følgende diagram sikrer, at de konfigurationer, der automatisk overføres til enheden, svarer til den aktuelle konfiguration.

Codec Plus: tilslut kabler

Tilslutning af kablerne til Codec Plus

Codec Pro: tilslut kabler

Tilslutning af kablerne til Codec Pro

Hvis målgruppekameraet er et Cisco TelePresence SpeakerTrack 60-kamera, bruger det to HDMI-indgange.

Tilslutning af kabler til Codec Pro med SpeakerTrack 60-kamera

SX80: tilslut kabler

Tilslutning af kablerne for SX80

Da denne opsætning har mere end to periferienheder, der har brug for en Ethernet-forbindelse til lokaleenheden, skal du have en Ethernet-switch. Tilslut ikke switchen til netværksport 1, som er reserveret til LAN-forbindelsen. Hvis Ethernet-switch'en ikke leverer Power over Ethernet (PoE), får du brug for en midspan-PoE-injektor for Touch 10.

Hvis målgruppekameraet er et Cisco TelePresence SpeakerTrack 60-kamera, bruger det to HDMI-indgange.

Tilslutning af kablerne til SX80 med SpeakerTrack 60-kamera

Room 55 Dual, Room 70 Single, og Room 70 Dual: tilslut kabler

Tilslutning af kablerne til Room 55 Dual, Room 70 Single og Room 70 Dual

Opbevar alle preconnected kabler, herunder kablerne til de integrerede kameraer og skærme, som leveres fra fabrik. Du skal kun tilslutte de eksterne skærmene og kameraer.

Room 70 Single:

 • HDMI-udgang 1 er til den integrerede skærm på lokaleenheden. En ekstern skærm kan være tilsluttet HDMI-udgang 2.

 • Målgruppekameraet på HDMI-indgang 1 er det integrerede kameraet på lokaleenheden.

Room 55 Dual, Room 70 Dual:

 • HDMI-udgang 1 og 2 er til de integrerede skærme på lokaleenheden. Eksterne skærme understøttes ikke.

 • Målgruppekameraet på HDMI-indgang 1 er det integrerede kameraet på lokaleenheden.

Room 70 Single G2 og Room 70 Dual G2: tilslut kabler

Tilslutning af kablerne til Room 70 Single G2 og Room 70 Dual G2

Opbevar alle preconnected kabler, herunder kablerne til de integrerede kameraer og skærme, som leveres fra fabrik. Du skal kun tilslutte de eksterne skærmene og kameraer.

Room 70 Single G2:

 • HDMI-udgang 1 er til den integrerede skærm på lokaleenheden. Eksterne skærme kan være tilsluttet HDMI-udgang 2 og 3.

 • Målgruppekameraet på HDMI-indgang 1 er det integrerede kameraet på lokaleenheden.

Room 70 Dual G2:

 • HDMI-udgang 1 og 2 er til de integrerede skærme på lokaleenheden. En ekstern skærm kan være tilsluttet HDMI-udgang 3.

 • Målgruppekameraet på HDMI-indgang 1 er det integrerede kameraet på lokaleenheden.

MX700, MX800, and MX800 Dual: tilslut kabler

Tilslutning af kablerne til MX700, MX800 og MX800 Dual med et dobbeltkamera

Opbevar alle preconnected kabler, herunder kablerne til de integrerede kameraer og skærme, som leveres fra fabrik. Du skal kun tilslutte de eksterne skærmene og kameraer.

MX800:

 • Udgang 1 (HDMI) er til den integrerede skærm på lokaleenheden. Eksterne skærme kan være tilsluttet udgang 2 (HDMI) og udgang 3 (DVI).

 • Målgruppekameraet på HDMI-indgang 1 og 2 er det integrerede kamera på lokaleenheden.

MX700 og MX800 Dual:

 • Udgang 1 (HDMI) og udgang 2 (HDMI) er til de integrerede skærme på lokaleenheden. En ekstern skærm kan være tilsluttet udgang 3 (DVI).

 • Målgruppekameraet på HDMI-indgang 1 og 2 er det integrerede kamera på lokaleenheden.

Hvis lokaleenheden har et enkelt kamera, bruger det integrerede kamera (som er målgruppekameraet) kun én HDMI-indgang.

Tilslutning af kabler til MX700 og MX800 med et enkelt kamera

Eksempler på organisering af lokaler

Disse diagrammer viser eksempler på, hvordan du arrangerer skærme, kameraer og mikrofoner, og hvor du kan placere personer for at få det bedste resultat.

Layoutstil til klasselokale

Layoutstil til klasselokale

Konfigurer lokaleenheden

Vi anbefaler, at du er i det samme lokale, når du konfigurerer Klasseværelse. Ellers kan du ikke konfigurere PresenterTrack korrekt.

 1. Brug touch-controller til at stoppe deling af video fra præsentationsværtskameraet. Det er vigtigt, at video fra præsentationsværtskameraet ikke vises på alle skærme under opsætning af Klasseværelse.
 2. Gå til kundevisningen på https:/​/​admin.webex.com, gå til siden Enheder, og vælg enheden på listen. Gå til Support, og klik på Webportal.
 3. På siden Avancerede indstillinger skal du gå til Opsætning > Konfigurationer. Gå til sektionen Video > Indgang > Stik n og indstil følgende (bemærk, at n er nummeret på det stik, hvor præsentationskameraet er tilsluttet):
 4. Gå til Opsætning Sporing af præsentationsvært, og klik på Konfigurer.... Følg vejledningen på websiden for at konfigurere funktionen til sporing af præsentationsvært for præsentationsværtskameraet. Funktionen til sporing af præsentationsvært giver mulighed for, at kameraet følger præsentationsværten, mens denne går rundt på scenen.
 5. Gå til Opsætning > Konfigurationer. Gå til Kameraer > Sporing af præsentationsværter > Registreret status for præsentationsvært og vælg, om du vil aktivere (standard) eller deaktivere automatisk skift mellem tilstandene Lokal præsentationsvært og Ekstern præsentationsvært. Uanset denne indstilling ændres den lokale tilstand ikke automatisk i tilstanden Diskussion.
 6. Hvis virkemåden af standardskærmen og -layoutet ikke passer til din installation, skal du konfigurere skærmene og layoutene ved hjælp af følgende indstillinger:
 7. Naviger til Opsætning > Lokaletyper, og klik på miniaturen Klasseværelse for at skubbe den tilsvarende konfiguration til lokaleenheden.
1

Brug touch-controller til at stoppe deling af video fra præsentationsværtskameraet. Det er vigtigt, at video fra præsentationsværtskameraet ikke vises på alle skærme under opsætning af Klasseværelse.

2

Gå til kundevisningen på https:/​/​admin.webex.com, gå til siden Enheder, og vælg enheden på listen. Gå til Support, og klik på Webportal.

Hvis du har oprettet en administratorbruger til enheden, kan du få adgang til de avancerede indstillinger direkte. Du skal blot åbne en webbrowser og indtaste https://<slutpunkts-ip eller værtsnavn>.

3

På siden Avancerede indstillinger skal du gå til Opsætning > Konfigurationer. Gå til sektionen Video > Indgang > Stik n og indstil følgende (bemærk, at n er nummeret på det stik, hvor præsentationskameraet er tilsluttet):

 • Indgangskildetype: kamera

 • Vlag af præsentation: manuel

 • Kvalitet: bevægelse

 • Synlighed: aldrig

 • Kamerastyringstilstand: til

Klik på Gem, så ændringerne kan træde i kraft.

4

Gå til Opsætning Sporing af præsentationsvært , og klik på Konfigurer.... Følg vejledningen på websiden for at konfigurere funktionen til sporing af præsentationsvært for præsentationsværtskameraet. Funktionen til sporing af præsentationsvært giver mulighed for, at kameraet følger præsentationsværten, mens denne går rundt på scenen.

5

Gå til Opsætning > Konfigurationer. Gå til Kameraer > Sporing af præsentationsværter > Registreret status for præsentationsvært, og vælg, om du vil aktivere (standard) eller deaktivere automatisk skift mellem tilstandene Lokal præsentationsvært og Ekstern præsentationsvært. Uanset denne indstilling ændres den lokale tilstand ikke automatisk i tilstanden Diskussion.

Klik på Gem, så ændringerne kan træde i kraft.

6

Hvis virkemåden af standardskærmen og -layoutet ikke passer til din installation, skal du konfigurere skærmene og layoutene ved hjælp af følgende indstillinger:

 • Video > Skærme: Definerer antallet af forskellige layout i din lokaleopsætning.

 • Video > Udgang > Stik n > Skærmrolle: Definerer, hvilket layout hver skærm får. Skærme med forskellige skærmroller får forskellige layout.

7

Naviger til Opsætning > Lokaletyper, og klik på miniaturen Klasseværelse for at skubbe den tilsvarende konfiguration til lokaleenheden.

Skift mellem lokaletilstande

Skift mellem lokaletilstande (præsentationsvært, eksterne præsentationsvært, diskussion) kan gøres på to måder:

 • Manuelt ved hjælp af knapperne på Touch 10 Controller.

 • Automatisk baseret på, hvem der taler, og om en lokal præsentationsvært findes på scenen. Automatisk skift er kun mellem tilstanden Lokal præsentationsvært og Ekstern præsentationsvært. Lokaletilstanden ændres ikke automatisk, hvis den aktuelle tilstand er Diskussion.

  Automatisk skift understøttes kun, når funktionen til sporing af præsentationsvært er aktiveret (kameraernes funktion til sporing af præsentionsvært er indstillet til sand).

Automatisk skift indebærer:

 • Enheden skifter til tilstanden Lokal præsentationsvært, når en person registreres i udløsningszonen til sporing af præsentationsvært.

 • Enheden skifter til tilstanden Ekstern præsentationsvært, når den lokale præsentationsvært, der spores, forlader scenen.

 • Hvis en person i den lokale målgruppe stiller spørgsmål, når enheden er i tilstanden Lokal præsentationsvært, sender enheden video på opdelt skærm, der både viser præsentationsværten og den person, der stiller spørgsmålet. Dette problem kræver et SpeakerTrack 60- eller Quad-kamera som målgruppekamera, og at den pågældende talersporing er tændt.