Značky můžete použít k pojmenování skupiny zařízení na základě organizační jednotky nebo fyzického umístění. Pokud například označíte zařízení třetím podlažíma pak vyhledáte třetí patro , zobrazí se všechnazařízení s tímto štítkem.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti Přejděte na Zařízení a vybertezařízení, které chcete označit.


 

Pokud chcete upravovat značky na více zařízeních najednou, vyberte několik zařízení a klikněte na Upravit konfigurace na panelu nástrojů.

2

Na panelu, který se otevře vpravo, vyberte Značky, přidejte značku a kliknutím mimo pole značku použijete.

Značka se nezobrazí v seznamu zařízení, pouze v přehledu zařízení. Značky v seznamu filtrů však můžete použít k vyhledání zařízení s tímto štítkem.