Oznake možete da koristite da biste grupi uređaja dali ime na osnovu poslovne ili fizičke lokacije. Na primer, ako označite uređaj sa trećim spratom , a zatim potražite treći sprat , sviuređaji sa tom oznakom će se pojaviti.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Uređaji i izaberite uređaj koji želite da označite.


 

Izaberite nekoliko uređaja ako želite da uređujete oznake na više uređaja odjednom i kliknite na dugme "Uredi konfiguracije" na traci sa alatkama.

2

Izaberite oznake na panelu koji se otvara sa desne strane, dodajte oznaku i kliknite izvan polja da biste primenili oznaku.

Oznaka se ne pojavljuje na listi uređaja, već samo pregled uređaja. Međutim, možete da koristite oznake na listi filtera da biste pronašli uređaje sa tom oznakom.