Značky môžete použiť na pomenovanie skupiny zariadení na základe obchodnej jednotky alebo fyzického umiestnenia. Ak napríklad označíte zariadenie pomocou tretie poschodiea potom vyhľadajte tretie poschodie, zobrazia sa všetky zariadenia s touto značkou.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Zariadeniaa vyberte zariadenie, ktoré chcete označiť.


 

Ak chcete upravovať štítky na viacerých zariadeniach naraz, vyberte niekoľko zariadení a kliknite na Upraviť konfigurácie na paneli nástrojov.

2

Vyberte Tagy na paneli, ktorý sa otvorí vpravo, pridajte značku a kliknutím mimo poľa značku použite.

Značka sa nezobrazuje v zozname zariadení, iba v prehľade zariadenia. Môžete však použiť značky v zozname filtrov na nájdenie zariadení s touto značkou.