Du kan använda taggar för att namnge en grupp av enheter baserat på en affär senhet eller en fysisk plats. Om du t. ex. Taggar en enhet med tredje våningenoch sedan söker efter tredje våningen, visas alla enheter med denna tagg.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till enheteroch väljer den enhet som du vill tagga.


 

Välj flera enheter om du vill redigera taggar på flera enheter samtidigt och klicka på Redigera konfigurationer i verktygsfältet.

2

Välj taggar i panelen som öppnas till höger, Lägg till en tagg och klicka utanför fältet för att tillämpa taggen.

Etiketten visas inte i enhets listan, men endast översikten över en enhet. Du kan dock använda taggar i en filter lista för att hitta enheter med taggen.