Du kan bruke tagger til å navngi en gruppe enheter basert på en forretningsenhet eller en fysisk plassering. Hvis du for eksempel merker en enhet med tredje etasje, og deretter søker etter tredje etasje, vises alle enheter med denne taggen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Enheter og velger enheten du vil merke.


 

Velg flere enheter hvis du vil redigere tagger på flere enheter samtidig, og klikk på Rediger konfigurasjoner på verktøylinjen.

2

Velg Tagger i panelet som åpnes til høyre, legg til en tag, og klikk utenfor feltet for å bruke taggen.

Taggen vises ikke i enhetslisten, bare på oversikten over en enhet. Du kan imidlertid bruke tagger i en filterliste for å finne enheter med denne taggen.