באפשרותך להשתמש בתגיות כדי לתת שם לקבוצת התקנים בהתבסס על יחידה עסקית או מיקום פיזי. לדוגמה, אם אתה מתייג מכשיר עם קומה שלישיתולאחר מכן מחפש קומהשלישית, כל ההתקנים עם תג זה מופיעים.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל התקניםובחר את ההתקן שברצונך לתייג.


 

בחר מספר התקנים אם ברצונך לערוך תגים במכשירים מרובים בו-זמנית ולחץ על ערוך תצורות בסרגל הכלים.

2

בחר תגים בחלונית שנפתחת מימין, הוסף תג ולחץ מחוץ לשדה כדי להחיל את התג.

התג אינו מופיע ברשימת ההתקנים, אלא רק בסקירה הכללית של התקן. עם זאת, באפשרותך להשתמש בתגים ברשימת מסננים כדי למצוא התקנים עם תג זה.