1

Otevřete e-mailovou pozvánku a klikněte na možnost Připojit se ke schůzce.

Pokud používáte Chrome nebo Linux, webová aplikace se automaticky otevře.

2

Pokud používáte systém Windows nebo Mac a aplikaci ještě nemáte nainstalovánu, aplikace se stáhne do počítače. Spusťte instalační soubor (webex.exe na Windows a webex.pkg na Mac) a postupujte podle pokynů.

Aplikace Cisco Webex Meetings se otevře po dokončení instalace.

3

Pokud jste k tomu vyzváni, klepněte na tlačítko Otevřít Webex, jinak klepněte na tlačítko Spustit schůzku.

4

Upravte své jméno tak, jak chcete, aby se zobrazovalo na schůzce (nepovinné), a poté zaškrtněte políčko Zapamatovat si mě, abyste ušetřili čas při příštím připojení ke schůzce.

5

Klikni na Připojit se jako host.

6

Před připojením ke schůzce připojte zvuk a video v okně náhledu, abyste se ujistili, že budete slyšet a vidět.

Nezapomeňte aplikaci zpřístupnit mikrofon a fotoaparát.

7

Klikněte na tlačítko Připojit se keschůzce.

1

Otevřete své e-mailové pozvání a vyberte odkaz Připojit se ke schůzce, až nastane čas připojit se ke schůzce.

2

Zadejte své jméno a e-mailovou adresu a vyberte možnost Připojit se ke schůzce.

Instalační program Cisco Webex Meetings pro stolní aplikace ke stažení.

3

Poklepejte na spustitelný soubor (.exe) (Windows) nebo spusťte instalační soubor .dmg (Mac) a postupujte podle pokynů.

4

Přijměte Obchodní podmínky a Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zobrazí se náhled Webexových schůzek.


 

Jméno a e-mailovou adresu můžete změnit kliknutím na své jméno v levém horním rohu okna náhledu.

5

Připojte zvuk a video, aby vás ostatní účastníci mohli slyšet a vidět.

6

Chcete-li schůzku opustit, klepněte na tlačítko Odejít v ovládacích prvkech schůzky a poté na tlačítko Odejít ze schůzky.

Co dělat dál

Pomocí desktopové aplikace Cisco Webex Meetings se můžete připojit k příští schůzce Webex, na kterou jste pozváni. Další informace naleznete v části Používání aplikace Cisco Webex Meetings Desktop App jako host.