1

Otevřete e-mailovou pozvánku a klikněte na možnost Připojit se ke schůzce.

Pokud používáte Chrome nebo Linux, webová aplikace se automaticky otevře.

2

Pokud používáte systém Windows nebo Mac a nemáte aplikaci nainstalovanou, aplikace se stáhne do počítače. Spusťte instalační soubor (webex.exe v systému Windows a webex.pkg v systému Mac) a postupujte podle pokynů.

Po dokončení instalace se otevře aplikace Webex Meeting.

3

Pokud k tomu budete vyzváni, klikněte na možnost Otevřít aplikaci Webex. V opačném případě klikněte na možnost Spustit schůzku.

4

Upravte své jméno tak, jak chcete, aby se zobrazovalo na schůzce (volitelné), a pak zaškrtněte políčko Zapamatovat si mě, abyste ušetřili čas při příštím připojení ke schůzce.

5

Klikněte na možnost Připojit se jako host.

6

Než se připojíte ke schůzce, připojte zvuk a video v okně náhledu, abyste se ujistili, že vás někdo slyší a vidí.

Zajistěte aplikaci přístup k mikrofonu a kameře.

7

Klikněte na tlačítko Připojit se ke schůzce.

1

Jakmile nastane čas připojit se ke schůzce, otevřete e-mailovou pozvánku a vyberte odkaz Připojit se ke schůzce.

2

Zadejte své jméno a e-mailovou adresu a vyberte možnost Připojit se ke schůzce.

Instalační program aplikace Webex Meetings pro počítače se stáhne.

3

Dvakrát klikněte na spustitelný soubor (.exe) (Windows) nebo spusťte .dmg instalační soubor (Mac) a postupujte podle pokynů.

4

Přijměte Podmínky poskytování služby a Prohlášení o ochraně osobních údajů.


 

Zobrazí se okno náhledu aplikace Webex Meetings.

Jméno a e-mailovou adresu můžete změnit kliknutím na své jméno v levém horním rohu okna náhledu.

5

Připojte zvuk a video , aby vás ostatní účastníci mohli slyšet a vidět.

6

Chcete-li opustit schůzku, klikněte na možnost Opustitv ovládacích prvcích schůzky a poté klikněte na možnost Opustit schůzku.

Co dělat dál

Pomocí počítačové aplikace se můžete připojit k další schůzce Webex, na kterou jste pozváni. Další informace najdete v tématu Použití aplikace Webex Meetings pro počítače jako host.