1

Open uw e-mailuitnodiging en klik op Deelnemen aan vergadering.

Als u Chrome of Linux gebruikt, wordt de web-app automatisch geopend.

2

Als u Windows of Mac gebruikt en de app nog niet is geïnstalleerd, wordt de app gedownload op uw computer. Voer het installatiebestand uit (webex.exe in Windows en webex.pkg op de Mac) en volg de instructies.

De Webex Meeting-app wordt geopend wanneer de installatie is voltooid.

3

Klik op Webex openen als u wordt gevraagd dit te doen. Klik anders op Vergadering starten .

4

Bewerk uw naam zoals deze moet worden weergegeven in de vergadering (optioneel) en vink vervolgens het selectievakje Onthoud mij aan om u de volgende keer dat u aan een vergadering deelt op te slaan.

5

Klik op Deelnemen alsgast.

6

Sluit uw audio en video aan in het voorbeeldvenster voordat u deel gaat nemen aan de vergadering zodat u gehoord en gezien kunt worden.

Zorg ervoor dat u de app toegang geeft tot uw microfoon en camera.

7

Klik op Deelnemen aan vergadering.

1

Open uw e-mailuitnodiging en selecteer de koppeling Deelnemen aan vergadering wanneer het tijd is om aan de vergadering deel te nemen.

2

Voer uw naam en e-mailadres in en selecteer Deelnemen aan vergadering.

Het Webex Meetings installatieprogramma voor de bureaublad-app wordt gedownload.

3

Dubbelklik op het uitvoerbare bestand (.exe) (Windows) of voer het .dmg-installatiebestand uit (Mac) en volg de instructies.

4

Accepteer de Servicevoorwaarden en de Privacyverklaring.


 

Het Webex Meetings-voorbeeldvenster wordt weergegeven.

U kunt uw naam en e-mailadres wijzigen door te klikken op uw naam in de linkerbovenhoek van het voorbeeldvenster.

5

Sluit uw audio en video aan zodat andere deelnemers u kunnen horen en zien.

6

Als u de vergadering wilt verlaten, klikt u in de bedieningselementen van de vergadering op Verlaten en klikt u vervolgens op Vergadering verlaten.

De volgende stap

U kunt de bureaublad-app gebruiken om deel te nemen aan de volgende Webex-vergadering waar u voor bent uitgenodigd. Zie De bureaublad-app de Webex Meetings gebruiken als gast voor meer informatie.