1

Åpne e-postinvitasjonen, og klikk på Bli med i møte.

Hvis du bruker Chrome eller Linux, åpnes nettappen automatisk.

2

Hvis du bruker Windows eller Mac og ikke har appen installert ennå, lastes appen ned på datamaskinen. Kjør installasjonsfilen (webex.exe på Windows og webex.pkg på Mac), og følg instruksjonene.

Webex Meeting-appen åpnes når installasjonen er fullført.

3

Klikk på Åpne Webex hvis du blir bedt om det, hvis ikke klikker du på Start møte.

4

Rediger navnet ditt slik du vil at det skal vises i møtet (valgfritt), og merk deretter av for Husk meg for å spare tid neste gang du blir med i et møte.

5

Klikk på Bli med som gjest.

6

Koble til lyd og video i forhåndsvisningsvinduet før du blir med i møtet, slik at du kan sørge for at du kan bli hørt og sett.

Sørg for å gi appen tilgang til mikrofonen din og kameraet ditt.

7

Klikk på Bli med i møte.

1

Åpne e-postinvitasjonen, og velg koblingen Bli med i møte når det er på tide å bli med i møtet.

2

Skriv inn navn og e-postadresse, og velg deretter Bli med i møte.

Installasjonsprogrammet for Webex Meetings -skrivebordsappen lastes ned.

3

Dobbeltklikk på den kjørbare filen (.exe) (Windows), eller kjør .dmg installasjonsfilen (Mac), og følg instruksjonene.

4

Godkjenn tjenestevilkårene og personvernerklæringen.


 

Forhåndsvisningsvinduet for Webex Meetings vises.

Du kan endre navn og e-postadresse ved å klikke på navnet ditt øverst til venstre i forhåndsvisningsvinduet.

5

Koble til lyd og video slik at andre deltakere kan høre og se deg.

6

Når du vil forlate møtet, klikker du på Forlati møtekontrollene, og klikk deretter på Forlat møtet .

Hva nå?

Du kan bruke skrivebordsappen til å bli med i det neste Webex-møte du er invitert til. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruk Webex Meetings -skrivebordsappen som gjest.