Start Scheduled Meeting by Phone

Než začnete

Chcete-li zahájit schůzku telefonicky, musíte uložit telefonní číslo , které aplikace Webex Meetings používá k ověření, nastavit kód PIN hostitele a naplánovat schůzku pomocí sady zvuku Webex jako typu připojení.
1

Otevřete e-mailovou pozvánku, kterou jste obdrželi při plánování schůzky.

2

V části Další způsoby připojenívytočte uvedené zpoplatněné nebo bezplatné číslo .

3

Do e-mailové pozvánky zadejte přístupový kód nebo číslo schůzky v části Připojit se podle čísla schůzky a stiskněte #.

4

Po výzvě zadejte kód PIN hostitele a stiskněte #.

Pokud voláte z telefonu, který neodpovídá telefonnímu číslu uloženému v předvolbách služby Webex Audio a Video, budete vyzváni k zadání uloženého telefonního čísla a ke stisknutí #. Poté můžete zadat hostitelský kód PIN a stiskněte tlačítko #.