Zahájit naplánovanou schůzku telefonicky

Než začnete

Chcete-li zahájit schůzku telefonicky, je třeba uložit telefonní číslo, které webex meetings používá k ověření, nastavení PIN hostitele a naplánování schůzky se sadou Webex Audio jako typ připojení.

1

Otevřete e-mailovou pozvánku, kterou jste obdrželi při plánování schůzky.

2

V části Další způsoby připojenívytočte buď uvedené mýtné, nebo bezplatné číslo.

3

Do e-mailové pozvánky zadejte přístupový kód nebo číslo schůzky v části Připojit se podle čísla schůzky a stiskněte #.

4

Po zobrazení výzvy zadejte pin hostitele a stiskněte klávesu #.

Pokud voláte z telefonu, který neodpovídá telefonnímu číslu uloženému v předvolbách Webex Audio a Video, budete vyzváni k zadání uloženého telefonního čísla a stisknutí tlačítka #. Poté můžete zadat PIN hostitele a stisknout tlačítko #.