Start Scheduled Meeting by Phone

Voordat u begint

Als u een vergadering telefonisch wilt starten, moet u het telefoonnummer opslaan dat Webex Meetings gebruikt om u te verifiëren, een hostpincode instellen en uw vergadering plannen met Webex-audio als uw verbindingstype.
1

Open de e-mailuitnodiging die u hebt ontvangen toen u de vergadering plande.

2

Kies onder Meer manieren om deel te nemenhet betaalde of gratis nummer dat wordt weergegeven.

3

Voer de toegangscode of het vergaderingsnummer in onder Deelnemen via vergaderingsnummer in de e-mailuitnodiging en druk op #.

4

Voer uw hostpincode in en druk op # als daarom wordt gevraagd.

Als u belt vanaf een telefoon die niet overeenkomt met het telefoonnummer dat is opgeslagen in uw Webex-voorkeuren voor audio en video, wordt u gevraagd het opgeslagen telefoonnummer in te voeren en op # te drukken. Vervolgens kunt u uw hostpincode invoeren en op # drukken.