התחל פגישה מתוזמנת בטלפון

לפני שתתחיל

כדי להתחיל פגישה בטלפון, עליך לשמור את מספר הטלפון שבו משתמשת Webex Meetings כדי לאמת את הזהות שלך, להגדיר מספר זיהוי אישי של מארח ולקבוע את הפגישה עם Webex Audio כסוג החיבור שלך.

1

פתח את הזמנת הדוא"ל שקיבלת כאשר קבעת את הפגישה.

2

בקטע דרכים נוספות להצטרף, יש לחייג את מספר האגרה או את המספר ללא אגרה שמופיע ברשימה.

3

הזן את קוד הגישה או את מספר הפגישה תחת הצטרף על ידי מספר הפגישה בהזמנה בדוא"ל ולחץ על #.

4

כשמתבקשים, מזינים את קוד ה - PIN של המארח ולוחצים על #.

אם אתה מתקשר מטלפון שאינו תואם למספר הטלפון שנשמר בהעדפות האודיו והווידאו של Webex, אתה מתבקש להזין את מספר הטלפון השמור ולהקיש #. לאחר מכן, אפשר להזין את קוד ה - PIN של המארח וללחוץ על #.