Starta schemalagt möte via telefon

Innan du börjar

Om du vill starta ett möte via telefon måste du spara telefonnumret som Webex Meetings använder för att autentisera dig, ange en värd-PIN-kod och schemalägga ditt möte med Webex-ljud som din anslutningstyp.

1

Öppna e-post inbjudan du fick när du schemalagt mötet.

2

Under Fler sätt att delta kan du ringaantingen det avgiftsbelagda eller avgiftsfria numret som är listat.

3

Ange åtkomstkoden eller lösenordskoden under mötesnummer via e-mötesnummer i e-postinbjudan och tryck på #.

4

När du uppmanas till det anger du värd-PIN-koden och trycker på #.

Om du ringer från en telefon som inte matchar telefonnumret som sparades i inställningarna för Webex ljud och video uppmanas du att ange det sparade telefonnumret och trycka på # . Sedan kan du ange din värd-PIN-kod och trycka på #.