Start Scheduled Meeting by Phone

Før du begynder

For at starte et møde via telefon skal du gemme det telefonnummer, som Webex Meetings bruger til at godkende dig, angive en værtspinkode, og planlægge dit møde med Webex-lyd indstillet som din forbindelsestype.
1

Åbn e-mailinvitationen, du modtog, da du planlagde mødet.

2

Under Flere måder at deltage på, skal du ringe til enten det betalingsnummer eller det gratisnummer, der er angivet.

3

Indtast adgangskoden eller mødenummeret under Deltag efter mødenummer i e-mailinvitationen, og tryk på #.

4

Når du bliver bedt om det, skal du indtaste din værtspinkode og trykke på #.

Hvis du ringer fra en telefon, der ikke stemmer overens med det telefonnummer, der er gemt i dine Webex-lyd- og videopræferencer, bliver du bedt om at indtaste det gemte telefonnummer og trykke på #. Derefter kan du indtaste din værtspinkode og trykke på #.