Start planlagt møte via telefon

Før du begynner

Hvis du vil starte et møte via telefon, må du lagre telefonnummeret som Webex Meetings bruker til å godkjenne deg, angi en verts-PIN-kodeog planlegge møtet med Webex Audio angitt som tilkoblingstype.

1

Åpne e-postinvitasjonen du mottok da du planla møtet.

2

Under Flere måter å bli med på ringer du enten detgratis- eller gratisnummeret som er oppført.

3

Skriv inn tilgangskoden eller møtenummeret under Bli med ved møtenummer i e-postinvitasjonen, og trykk #.

4

Når du blir bedt om det, skriver du inn verts-PIN-koden og trykker #.

Hvis du ringer fra en telefon som ikke samsvarer med telefonnummeret som er lagret i innstillingene for Webex Audio and Video, blir du bedt om å skrive inn det lagrede telefonnummeret og trykke #. Deretter kan du skrive inn verts-PIN-koden og trykke på #.