Start Scheduled Meeting by Phone

Før du starter

Hvis du vil starte et møte via telefon, må du lagre telefonnummer Webex Meetings bruker for å autentisere deg, angi en verts-PIN-kode , og planlegg møtet med Webex Audio angitt som tilkoblingstype .
1

Åpne e-postinvitasjonen du mottok da du planla møtet.

2

Under Flere måter å bli med på , slå enten det gratisnummeret eller det gratisnummer som er oppført.

3

Skriv inn tilgangskode eller møtenummer under Bli med via møtenummer i e-postinvitasjonen, og trykk på # .

4

Når du blir bedt om det, skriver du inn verts-PIN-koden og trykker på # .

Hvis du ringer fra en telefon som ikke samsvarer med telefonnummer som er lagret i Webex Lyd og video preferansene, blir du bedt om å angi det lagrede telefonnummer og trykke på # . Deretter kan du angi verts-PIN-koden og trykke på # .