Start Scheduled Meeting by Phone

Pre nego što počnete

Da biste započeli sastanak telefonom, potrebno je da sačuvate funkciju broj telefona Webex Meetings koristi za potvrdu identiteta, podesite organizatora PIN i zakažete sastanak tako da sastanak bude Webex zvuk podešen kao tip veze.
1

Otvorite e-pozivnicu koja vam je primljena kada ste zakazali sastanak.

2

U okviru odeljka "Više načina za pridruživanje", birajte broj sa naplatom ili broj broj za besplatan poziv koji je naveden.

3

Unesite pristupni kôd pozivnicu broj sastanka na dugme " Pridruži broj sastanka" u e-poruci sa pozivnicom i pritisnite #.

4

Kada se to zatraži, unesite broj PIN pritisnite #.

Ako pozivate sa telefona koji se ne podudara sa broj telefona sačuvanim u željenim opcijama za Webex Audio i Video , od vas će se zatražiti da unesete sačuvanu broj telefona i pritisnete taster #. Zatim možete da unesete broj PIN pritisnite #.