Započni planirani sastanak telefonom

Pre nego što počneš

Da biste započeli sastanak telefonom, potrebno je da sačuvate broj telefona koji Webex sastanci koriste za potvrdu identiteta, postavljanje PIN koda domaćina i planiranje sastanka saWebex Audio skupom kao tipa veze.

1

Otvorite e-poruku sa pozivnicom koju ste primili kada ste zakazali sastanak.

2

U okviru Više načinaza pridruživanje birajte broj putarine ili broj bez putarine koji je naveden.

3

Unesite pristupni kôd ili broj sastanka u okviru pridružite se brojem sastanka u pozivu za e-poštu i pritisnite taster #.

4

Kada budete upitani, unesite PIN kôd domaćina i pritisnite taster #.

Ako pozivate sa telefona koji se ne podudara sa brojem telefona koji je sačuvan u vašim webex audio i video preferencijama, od vas će biti zatraženo da unesete sačuvani broj telefona i pritisnete taster #. Zatim možete uneti PIN kôd domaćina i pritisnuti taster #.