Aplikaci Cisco Webex Meetings musíte nainstalovat sami, i když již byla přidána do vašeho týmu. Aplikace obsahuje robota cisco webex meetings. Když si aplikaci a robota nainstalujete sami a nastavíte výchozí web Webex, budete moci pomocí rozšíření zasílání zpráv Cisco Webex Meetings sdílet odkaz na schůzku Webex.


Aplikace Cisco Webex Meetings se automaticky aktualizuje, jakmile budou k dispozici nové aktualizace. Aplikaci Cisco Webex Meetings, kterou si nainstalujete sami, nebudete muset aktualizovat.

1

Na levé straně Microsoft Teams vyberte Další přidané aplikace a pak vyberte Další aplikaceDalší přidané aplikace.

Levý navigační panel
2

Vyhledejte aplikaci Cisco Webex Meetings, vyberte aplikaci a vyberte Přidat.

Přidat aplikaci
3

V soukromém chatu s robotem cisco webex meetings, který se zobrazí, nastavte výchozí web Webexu tak, aby se používal s příponou cisco webex meetings. Zadejte web [ AdresaURL webu Webex]. Adresa URL webu Webex je obvykle ve formátu company.webex.com.

4

Pokud chcete připnout rozšíření cisco webex meetings pro zasílání zpráv na panel rozšíření pro zasílání zpráv:

  1. Vyberte Rozšíření pro zasílání zprávRozšíření pro zasílání zpráv.

    Panel rozšíření pro zasílání zpráv
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na aplikaci Cisco Webex Meetings a vyberte Připnout.

Vlastník týmu nebo člen týmu musí přidat aplikaci Cisco Webex Meetings pro tým. Aplikaci je třeba přidat pouze jednou pro každý tým.

1

V Microsoft Teams přejděte na Teams.

2

Vedle názvu týmu vyberte Další možnosti > týmu >aplikace

3

Klepněte na Další aplikace ,vyhledejte aplikaci Cisco Webex Meetings a vyberte ji.

4

V rozevírací nabídce vyberte Přidat do týmu a klikněte na Přidat .

Přidání do týmu zvýrazněného v rozevírací nabídce

Aplikace Schůzky Webex obsahuje robota cisco webex meetings. Robot webex meetings poskytuje příkazy, které používáte k nastavení a sdílení odkazů na schůzky Webex.


 

Pokud používáte Microsoft 365 a v obchodě nevidíte aplikaci Schůzky Webex, obraťte se na globálního správce Microsoftu 365.

5

Chcete-li aplikaci aktualizovat, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Cisco Webex Meetings
Aktualizace pokynů na kartě Aplikace

Co dělat dál

Ověřte, zda je nastaven web Webex, který bude váš tým používat pro schůzky. Další informace naleznete v tématu Nastavení microsoft teams pro používání schůzek Cisco Webex.

1

V Microsoft Teams vyberte Přidat kartu v horní částiPřidání karty kanálu.

2

Vyhledejte a vyberte aplikaci Cisco Webex Meetings.

Pokud žádné výsledky hledání neobjevíte, ujistěte se, že máte aplikaci Cisco Webex Meetings verzi 2.0 nebo novější. Další informace naleznete v tématu Přidání nebo aktualizace aplikace Cisco Webex Meetings App pro tým.

3

Postupujte podle pokynů na obrazovce a po zobrazení výzvy přijměte požadovaná oprávnění.

1

Aplikace Cisco Webex Meetings už možná nastavila web Webex, který bude váš tým používat pro schůzky. Chcete-li zkontrolovat, zda byl web nastaven, zadejte do libovolného kanálu Microsoft Teams, do kterého byl robot webex meetingspřidán, @Cisco webových schůzek.

2

Pokud web webex nebyl nastaven nebo chcete nastavit jiný web webexu jako týmový web, zadejte @Cisco Webex Meetings [Webex Site URL]. Adresa URL webu Webex je obvykle ve formátu .webex.com.

Změny adresy URL webu schůzky cisco Webex

Nezapomeňte, že když změníte web Webex, změní se pro všechny členy tohoto týmu.

To je ono. Vy a členové týmu nyní můžete pomocí @Cisco Webex Meetings snadno pozvat ostatní na schůzku Webex. Uživatelé mohou zadat @Cisco Schůzky Webexu, aby sdíleli tlačítko Připojit se, a zobrazit odkaz na schůzku pro osobní místnost Webex nebo zadat @Cisco Schůzky Webex [ meeting_number ] pro sdílení tlačítka Připojit a zobrazit odkaz na schůzku pro naplánovanou schůzku Webex se zadaným číslem schůzky.

Připojení ke schůzce Cisco Webex
3

Pokud máte jiný web Webex, který chcete použít ke sdílení adresy URL schůzky, přejděte na soukromý chat s aplikací Webex Meetings a zadejte web [ výchozí adresa URL webu Webex ] a nastavte adresu URL webu Webex pro výchozí web Webex.

Ostatní členové týmu nadále používají týmový web, pokud také nenastaví výchozí adresu URL webu Webex.