Musíte nainstalovatSchůzkyaplikaci pro sebe, i když již byla přidána do vašeho týmu. Aplikace obsahujeWebex Meetingsbote. Když si nainstalujete aplikaci a robota pro sebe a nastavíte výchozíWeb služby Webex, ke sdílení odkazu na schůzku Webex budete moci použít rozšíření Webex Meetings pro zasílání zpráv.


 

TenSchůzkyaplikace se automaticky aktualizuje, jakmile budou k dispozici nové aktualizace. Nebudete muset aktualizovatSchůzkyaplikace, kterou si nainstalujete sami.

1

Vyberte možnost Další přidané aplikaceDalší přidané aplikace na levé straně aplikace Microsoft Teams a potom vyberte možnost Další aplikace.

Levý navigační panel
2

HledatWebex Meetingsvyberte aplikaci a vyberte Přidat.

3

V soukromém chatu sSchůzkybot, který se zobrazí, nastavit výchozíWeb služby Webexk použití sSchůzkyrozšíření pro zasílání zpráv. Typ site [. KvalitaWeb služby WebexAdresa URL je obvykle ve formátu company.webex.com.


 

Pokud byly nastaveny týmové weby Webex, které se liší od tvého výchozího nastaveníWeb služby Webex, týmWeb služby Webexbude použit, když v tomto týmu použijete rozšíření pro zasílání zpráv.

4

Pokud chcete připnoutSchůzkyrozšíření zpráv na lištu rozšíření zpráv:

  1. Vyberte rozšíření ZprávyRozšíření zpráv.

    Lišta rozšíření zpráv
  2. Pravým tlačítkem myši klikněte naSchůzkyaplikace a vyberte možnost Připnout.

Vlastník týmu nebo člen týmu musí přidatSchůzkyaplikace pro tým. Aplikaci stačí přidat pouze jednou pro každý tým.

1

V Microsoft Teams přejděte do části Týmy.

2

Vedle názvu týmu vyber Další > Spravovat tým > Aplikace

3

Klepněte na Další aplikace a vyhledejteSchůzkyaplikace a vyberte ji.

4

V rozbalovací nabídce vyberte možnost Přidat k týmu a klikněte na tlačítko Přidat.

Přidat k týmu zvýrazněnému v rozbalovací nabídce

TenSchůzkyaplikace obsahujeSchůzkybote. TenSchůzkyrobot poskytuje příkazy, které používáte pro nastavení a sdíleníWebexsetkání s odkazy.


 

Pokud používáte Microsoft 365 a nevidíteSchůzkyaplikace v obchodě, obraťte se na svého globálního správce Microsoft 365.

5

Chcete-li aplikaci aktualizovat, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Webex Meetings

Co dělat dál

Ověřte, žeWeb služby Webex, které váš tým použije pro schůzky, je nastaveno. Další informace naleznete v části Nastavení týmů Microsoft, které chcete použítSchůzky.
1

V aplikaci Microsoft Teams vyberte možnost Přidat kartuPřidat kartu v horní části kanálu.

2

Vyhledejte a vyberteSchůzkyapp.

Pokud nezískáte žádné výsledky vyhledávání, ujistěte se, že máte verzi 2.0 nebo novějšíSchůzkyaplikace. Další informace naleznete v části Přidat nebo aktualizovatSchůzkyaplikace pro tým.

3

Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokud budete vyzváni, přijměte požadovaná oprávnění.

1

Ten Schůzkyaplikace již možná nastavilaWeb služby Webexkteré váš tým použije na schůzky. Chcete-li zkontrolovat, zda byl web nastaven, v jakémkoli kanálu Microsoft Teams, ve kterémSchůzkybot byl přidán, typ @Webex Meetings site.

2

Pokud Web služby Webexnebyla nastavena nebo pokud chcete nastavit jinouWeb služby Webexjako týmové pracoviště napište @Webex Meetings site [. Kvalita Web služby WebexAdresa URL je obvykle ve formátu společnosti.webex.com.

Pamatujte si, že když změníteWeb služby Webex, mění se pro všechny členy tohoto týmu.

A je to. Vy a členové vašeho týmu nyní můžete používat @Webex Meetings příkazů, jak snadno pozvat ostatní na Webexschůzka. Uživatelé mohou psát @Webex Meetings chcete-li sdílet tlačítko Připojit se a zobrazit odkaz schůzky pro svůjWebexSchůzka nebo typ osobního pokoje @Webex Meetings [ chcete-li sdílet tlačítko Připojit a zobrazit odkaz na schůzku pro naplánovanouWebexschůzka se zadaným číslem schůzky.

3

Pokud máte jiný Web služby Webex, kterou chcete použít pro sdílení adresy URL schůzky, přejděte na soukromý chat sSchůzkyaplikace a typ site [ pro nastavení Web služby WebexAdresa URL výchozího nastaveníWeb služby Webex.

Ostatní členové týmu nadále používají týmové stránky, pokud také nenastaví své výchozíWeb služby WebexAdresa URL.