Du måste installera Cisco Webex Meetings för dig själv, även om den redan har lagts till i ditt team. I appen ingår Cisco Webex Meetings bot. När du installerar appen och boten för dig själv och anger din förvalda Webex-webbplats kan du använda tillägget Cisco Webex Meetings-meddelanden för att dela en länk till ett Webex-möte.


Appen Cisco Webex Meetings uppdateras automatiskt när det finns nya uppdateringar. Du behöver inte uppdatera den nya Cisco Webex Meetings som du har installerat själv.

1

Välj Fler tillagdaFler tillagda appar appar till vänster om Microsoft Teams och välj sedan Fler appar.

Lämnade navigeringsrad
2

Sök efter appen Cisco Webex Meetings, välj appen och välj Lägg till.

Lägg till app
3

I den privata chatten med den Cisco Webex Meetings bot som visas anger du standard Webex-webbplatsen att använda med tillägget Cisco Webex Meetings för meddelanden. Skriv site [Webex site URL]. URL:en till din Webex-webbplats har normalt det format som company.webex.com.

Privat chatt med Cisco Webex Meetings bot

 

Om en Webex-webbplats för teamet har ställts in som skiljer sig från din förvalda Webex-webbplats kommer teamets Webex-webbplats att användas när du använder meddelandetillägget i teamet.

4

Om du vill fästa tillägget Cisco Webex Meetings meddelandetillägget i fältet för meddelandetillägg:

  1. Välj MeddelandetilläggMeddelandetillägg.

    Fält för meddelandetillägg
  2. Högerklicka på appen Cisco Webex Meetings och välj Fäst .

En teamägare eller teammedlem måste lägga till Cisco Webex Meetings-appen för ett team. Appen behöver endast läggas till en gång för varje team.

1

I Microsoft Teams, gå till Team.

2

Bredvid teamnamnet väljer du Mer > Hantera team >appar

3

Tryck på Flerappar, sök efter Cisco Webex Meetings och välj den.

4

Välj Lägg till i ett team från den nedrullningade menyn och klicka sedan på Lägg till.

Lägg till i ett team som är markerat i den nedrullningade menyn

Appen Webex Meetings Meetings innehåller boten Cisco Webex Meetings. Boten Webex Meetings innehåller de kommandon som du använder för att konfigurera och dela länkar till Webex-möten.


 

Om du använder Microsoft 365 och du inte ser Webex Meetings i Store kontaktar du Microsoft 365 Global Administrator.

5

Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera appen.

Cisco Webex Meetings
Uppdaterings anvisningar på fliken app

Nästa steg

Kontrol lera att WebEx-webbplatsen som ditt team kommer att använda för möten har ställts in. För mer information, se Konfigurera Microsoft Teams för att använda Cisco WebEx-möten.

1

I Microsoft Teams väljer du Lägg till en flik högst upp iLägg till en flik kanalen.

2

Sök efter och välj Cisco Webex Meetings appen.

Om du inte får några sökresultat ska du se till att du har version 2.0 eller senare av Cisco Webex Meetings appen. Mer information finns i Lägg till eller uppdatera Cisco Webex Meetings för ett team.

3

Följ anvisningarna på skärmen och godkänn de behörigheter som efterfrågas vid uppmaning.

1

Appen Cisco Webex Meetings kanske redan har ställt in Webex-webbplatsen som ditt team kommer att använda för möten. För att kontrollera om webbplatsen har ställts in, i alla Microsoft Teams-kanaler där Webex Meetings-boten har lagts till, skriv @Cisco Webex Meetings-webbplats.

2

Om Webex-webbplatsen inte har ställts in eller om du vill ställa in en annan Webex-webbplats som teamwebbplats skriver du @Cisco Webex Meetings webbplats [Webex-webbplatsens URL]. URL:en till din Webex-webbplats är vanligtvis i formatetföretag webex.com.

Webb adressen för Cisco WebEx Meetings-webbplatsen ändras

Kom ihåg att när du ändrar WebEx-webbplatsen ändras den för alla medlemmar i teamet.

Det är allt. Du och dina teammedlemmar kan nu använda @Cisco Webex Meetings-kommandon för att enkelt bjuda in andra till ett Webex-möte. Användare kan skriva @Cisco Webex Meetings för att dela en Delta-knapp och visa möteslänken för ditt Webex-möte i ditt personliga rum eller skriva @Cisco Webex Meetings [ meeting_number ] för att dela en Delta-knapp och visa en möteslänk för ett schemalagt Webex-möte med den angivna mötesnummer.

Delta i Cisco WebEx-mötet
3

Om du har en annan Webex-webbplats som du vill använda för att dela en mötes-URL går du till en privat chatt med Webex Meetings-appen och skriver webbplats [ standard-URL för Webex-webbplats ] för att ställa in Webex-webbplatsens URL för din förvalda Webex-webbplats.

Andra medlemmar i teamet fortsätter att använda team webbplatsen såvida de inte också anger sin standard-URL för Webex-webbplatsen.