Morate sami da instalirate aplikaciju Cisco Webex Meetings, čak i ako je već dodata vašem timu. Aplikacija uključuje bota Cisco Webex Meetings. Kada instalirate aplikaciju i bot za sebe i postavite podrazumevanu Webex lokaciju, moći ćete da koristite proširenje za razmenu poruka Cisco Webex Meetings da biste delili vezu ka Webex sastanku.


Aplikacija "Cisco Webex sastanci" će se automatski ažurirati kada nove ispravke budu dostupne. Nećete morati da ažurirate aplikaciju "Cisco Webex sastanci" koju sami instalirate.

1

Izaberite još dodatih aplikacija sa leve strane programa Microsoft Teams, aJoš dodatih aplikacija zatim izaberite stavku Još aplikacija.

Leva traka za navigaciju
2

Potražite aplikaciju Cisco Webex Meetings, izaberite aplikaciju i kliknite na dugme Dodaj.

Dodaj aplikaciju
3

U privatnom ćaskanju sa botom Cisco Webex Meetings koji se pojavljuje postavite podrazumevanu Webex lokaciju za korišćenje sa proširenjem za razmenu poruka Cisco Webex Meetings. Ukucajlokaciju [ URL adresa Webexlokacije ]. URL adresa Webex lokacije je obično u formatu company.webex.com.

Privatno ćaskanje sa botom Cisco Webex Meetings

 

Ako je postavljena Webex lokacija tima koja se razlikuje od podrazumevane Webex lokacije, Webex lokacija tima će se koristiti kada koristite oznaku tipa datoteke za razmenu poruka u tom timu.

4

Ako želite da zakačite proširenje za razmenu poruka Cisco Webex sastanaka na traku sa proširenjima za razmenu poruka:

  1. Izaberite oznake tipa datoteke za razmenu porukaProširenja za razmenu poruka.

    Traka proširenja za razmenu poruka
  2. Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju Cisco Webex Meetings i izaberite stavku Pin.

Vlasnik tima ili član tima mora da doda aplikaciju Cisco Webex Meetings za tim. Aplikaciju je potrebno dodati samo jednom za svaki tim.

1

U programu Microsoft Teams idite na lokaciju Teams.

2

Pored imena tima izaberite stavku Još informacija > upravljanje timom >aplikacije

3

Dodirnite još aplikacija, potražite aplikaciju Cisco Webex Meetings i izaberite je.

4

U padajućem meniju izaberite stavku Dodaj timu, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

Dodavanje timu istaknutom u padajućem meniju

Aplikacija Webex Meetings Meetings sadrži bota Cisco Webex Meetings. Bot Webex meetings obezbeđuje komande koje koristite za podešavanje i deljenje Webex veza za sastanke.


 

Ako koristite Microsoft 365 i ne vidite aplikaciju Webex Meetings u prodavnici, obratite se globalnom administratoru programa Microsoft 365.

5

Da biste ažurirali aplikaciju, sledite uputstva na ekranu.

Cisco Webex Meetings
Ažuriranje uputstava na kartici "Aplikacija"

Šta dalje

Proverite da li je Webex lokacija koju će vaš tim koristiti za sastanke postavljena. Više informacija potražite u članku Podešavanje microsoft timova za korišćenje Cisco Webex sastanaka.

1

U programu Microsoft Teams izaberite stavkuDodavanje kartice Dodaj karticu na vrhu kanala.

2

Potražite i izaberite aplikaciju Cisco Webex Meetings.

Ako ne dobijete rezultate pretrage, uverite se da imate verziju 2.0 ili noviju od aplikacije Cisco Webex Meetings. Više informacija potražite u članku Dodavanje ili ažuriranje aplikacije "Cisco Webex sastanci" za tim.

3

Sledite uputstva na ekranu i, ako vam bude zatraženo, prihvatite zahtevane dozvole.

1

Aplikacija "Cisco Webex sastanci" je možda već postavila Webex lokaciju koju će vaš tim koristiti za sastanke. Da biste proverili da li je lokacija postavljena, u bilo kom Microsoft Teams kanalu u koji je dodat bot Webex Meetings, @Cisco Webex Meetingslokaciju .

2

Ako Webex lokacija nije postavljena ili ako želite da postavite drugu Webex lokaciju kao lokaciju tima, otkucajte @Cisco Webex Meetings lokaciju [URL adresa Webex lokacije]. URL adresa Webex lokacije je obično u formatu preduzeća zaproizvodnju .webex.com.

Promene URL adrese lokacije Cisco Webex sastanaka

Imajte u setite da se Webex lokacija menja za sve članove tog tima.

To je to. Vi i članovi vašeg tima sada možete da @Cisco webex sastanaka da biste lako pozvali druge osobe na Webex sastanak. Korisnici mogu da upućuju @Cisco Webex sastanke da bi delili dugme "Pridruživanje" i da bi pokazali vezu za sastanak sa Webex ličnom sobom ili da upućuju @Cisco Webex sastanke [ ] da bi delilimeeting_numberdugme "Pridruživanje" i pokazali vezu za sastanak za zakazani Webex sastanak sa navedenim brojem sastanka.

Pridružite se sastanku Cisco Webex
3

Ako imate drugu Webex lokaciju koju želite da koristite za deljenje URL adrese sastanka, idite na privatni razgovor sa aplikacijom Webex Meetings i otkucajte lokaciju [podrazumevana URL adresa Webex lokacije ] da biste postavili URL adresu Webex lokacije za podrazumevanu Webex lokaciju.

Drugi članovi tima nastavljaju da koriste lokaciju tima osim ako ne postave i podrazumevanu URL adresu Webex lokacije.