Du må installere Cisco Webex Meetings-appen for deg selv, selv om den allerede er lagt til i teamet ditt. Appen inkluderer Cisco Webex Meetings-boten. Når du installerer appen og boten og angir standard Webex-nettsted, kan du bruke meldingstillegget til Cisco Webex Meetings for å dele en kobling til et Webex-møte.


Cisco Webex Meetings-appen oppdateres automatisk når nye oppdateringer er tilgjengelige. Du trenger ikke å oppdatere Cisco Webex Meetings-appen du installerer for deg selv.

1

Velg Flere apper som er lagt tilFlere apper som er lagt til til venstre i Microsoft Teams, og velg deretter Flere apper.

Venstre navigasjonsfelt
2

Søk etter Cisco Webex Meetings-appen, velg appen, og velg Legg til.

Legg til app
3

I den private chatten med Cisco Webex Meetings-boten som vises, angir du standard Webex-nettsted som skal brukes med meldingstillegget for Cisco Webex Meetings. Skriv inn site [URL-adresse til Webex-nettstedet]. URL-adressen til Webex-nettstedet er vanligvis i formatet company.webex.com.

Privat chat med Cisco Webex Meetings-boten

 

Hvis et teams Webex-nettsted er angitt som er forskjellig fra det standard Webex-nettstedet, brukes teamets Webex-nettsted når du bruker meldingstillegget i det teamet.

4

Hvis du vil feste meldingstillegget for Cisco Webex Meetings til linjen for meldingstillegget:

  1. Velg MeldingstilleggMeldingstillegg.

    Linje for meldingstillegg
  2. Høyreklikk på Cisco Webex Meetings-appen, og velg Fest.

En teameier eller et teammedlem må legge til Cisco Webex Meetings-appen for et team. Appen trenger bare å legges til én gang for hvert team.

1

Gå til Teams i Microsoft Teams.

2

Ved siden av teamnavnet velger du Mer > Administrer team > Apper

3

Trykk på Flere apper, søk etter Cisco Webex Meetings-appen, og velg den.

4

Velg Legg til i et team i rullegardinmenyen, og klikk deretter på Legg til.

Legg til i et team som er uthevet i rullegardinmenyen

Webex Meetings-appen inneholder Cisco Webex Meetings-boten. Webex Meetings-boten inneholder kommandoene du bruker til å konfigurere og dele Webex-møtekoblinger.


 

Hvis du bruker Microsoft 365 og du ikke ser Webex Meetings-appen i nettbutikken, bør du ta kontakt med den globale administratoren for Microsoft 365.

5

Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere appen.

Cisco Webex Meetings
Oppdatere instruksjoner på App-fanen

Hva nå?

Kontroller at Webex-nettstedet som teamet skal bruke til møter, er angitt. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere Microsoft Teams til å bruke Cisco Webex Meetings.

1

I Microsoft Teams velger du Legg til en faneLegg til en fane øverst i kanalen.

2

Søk etter og velg Cisco Webex Meetings-appen.

Hvis du ikke får noen søkeresultater, må du kontrollere at du har versjon 2.0 eller nyere av Cisco Webex Meetings-appen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til eller oppdatere Cisco Webex Meetings-appen for et team.

3

Følg instruksjonene på skjermen, og godta de forespurte tillatelsene hvis du blir bedt om det.

1

Cisco Webex Meetings-appen kan allerede ha angitt Webex-nettstedet som teamet skal bruke til møter. Hvis du vil kontrollere om nettstedet er angitt, skriver du inn @Cisco Webex Meetings site i en Microsoft Teams-kanal hvor Webex Meetings-boten er blitt lagt til.

2

Hvis Webex-nettstedet ikke er angitt, eller hvis du vil angi et annet Webex-nettsted som teamnettsted, skriver du inn @Cisco Webex Meetings site [URL-adresse til Webex-nettstedet]. URL-adressen til Webex-nettstedet er vanligvis i formatet company.webex.com.

Endringer i Cisco Webex Meetings-nettstedets URL-adresse

Husk at når du endrer Webex-nettstedet, endres det for alle medlemmer av teamet.

Det var det hele. Du og teammedlemmene kan nå bruke @Cisco Webex Meetings-kommandoer til å invitere andre til et Webex-møte på enkelt vis. Brukere kan skrive inn @Cisco Webex-møter for å dele en Bli med-knapp og vise møtekoblingen for møtet i ditt personlige Webex-rom eller skrive inn @Cisco Webex Meetings [meeting_number] for å dele en Bli med-knapp og vise en møtekobling for et planlagt Webex-møte med det angitte møtenummeret.

Bli med i Cisco Webex-møtet
3

Hvis du har et annet Webex-nettsted som du vil bruke til å dele en URL-adresse for et møte, går du til en privat chat med Webex Meetings-appen og skriver inn site [standard URL-adresse til Webex-nettstedet] for å angi URL-adressen til Webex-nettstedet til ditt standard Webex-nettsted.

Andre medlemmer av teamet fortsetter å bruke teamnettstedet, med mindre de også angir sin standard URL-adresse til Webex-nettstedet.