Přehrávání a pozastavení hudby

Přehrávání hudby lze ovládat na čelní straně pravého sluchátka. Přehrávaná hudba se automaticky pozastaví, když máte příchozí hovor, a pokračuje po ukončení hovoru.

Stisknutím tlačítka Přehrát uprostřed pravého sluchátka pozastavíte a přehrajete hudbu z náhlavní soupravy.

Cisco Headset 730 play button

 

Pokud jsou na náhlavní soupravě zapnuty inteligentní snímače, hudbu lze pozastavit a přehrát také odložením nebo nasazením náhlavní soupravy.

Přeskočení skladby

Tlačítka pro ovládání hudby z náhlavní soupravy se nachází na čelní straně pravého sluchátka.

Stiskněte skip forward nebo skip back Přeskočíte skladbu.

Forward and back buttons on the Cisco Headset 730

Úprava hlasitosti náhlavní soupravy

Tlačítka hlasitosti se nachází na čelní straně pravého sluchátka.

Stiskněte volume up a volume down Upravte hlasitost náhlavní soupravy.

Cisco Headset 730 volume controls

Zapnutí a vypnutí potlačení hluku

Přepínač Potlačení hluku na pozadí se nachází na zadní straně pravého sluchátka. Ve výchozím nastavení se náhlavní souprava automaticky přizpůsobuje okolní hladině hluku. Adaptivní potlačení hluku můžete zakázat a přizpůsobit si vlastní úroveň potlačení hluku v mobilní aplikaci Cisco Headsets.
1

Posunutím přepínače Potlačení hluku na pozadí dolů do polohy NC zapnete potlačení hluku na pozadí.

Cisco Headset 730 noise cancellation switch
2

Posunutím přepínače Potlačení hluku na pozadí do polohy OFF vypnete potlačení hluku na pozadí.

Přizpůsobení úrovně potlačení hluku na pozadí v aplikaci Cisco Headsets

V aplikaci Cisco Headsets můžete ručně nastavit úroveň potlačení hluku na pozadí náhlavní soupravy Cisco 730. Výchozí nastavení úrovně potlačení hluku na pozadí náhlavní soupravy je 100 %. Pokud povolíte Adaptivní potlačení hluku, úroveň potlačení hluku náhlavní soupravy se automaticky přizpůsobí vašemu okolí.
1

V mobilní aplikaci Cisco Headsets zvolte svou náhlavní soupravu a stiskněte Nastavení > Zvuk.

2

Posunutím posuvníku Potlačení hluku na pozadí doleva nebo doprava upravíte úroveň potlačení hluku.

Zapnutí a vypnutí režimu prostředí

Režim okolního hluku propouští okolní zvuky pomocí mikrofonů na náhlavní soupravě. Díky této funkci lépe slyšíte své okolí nebo můžete vést konverzaci i s nasazenou náhlavní soupravou.
1

Posuňte přepínač Potlačení hluku na pravém náušníku nahoru na AMB a zapněte režim okolí.

Cisco Headset 730 noise cancellation switch
2

Posuňte přepínač Potlačení hluku do polohy VYPNUTO a vypněte režim okolí.

Přizpůsobení nastavení ekvalizéru náhlavní soupravy

V mobilní aplikaci Cisco Headsets můžete upravit poměr basů a výšek zvuku náhlavní soupravy. Vyberte si ze tří předdefinovaných nastavení zvuku včetně hlasu, hudbykina.

 
Nastavení ekvalizéru nemá vliv na kvalitu zvuku hovoru.

V aplikaci Cisco Headsets proveďte jednu z následujících možností:

  • Na domovské obrazovce vyberte jednu z předvoleb ekvalizéru.
  • Klepněte na možnost Nastavení > Zvuk > Ekvalizér.

Inteligentní senzory

Inteligentní snímače náhlavní soupravy Cisco 730 rozpoznají, když si nasadíte nebo odložíte náhlavní soupravu. Pokud jsou povoleny, odložením náhlavní soupravy můžete pozastavit přehrávání hudby nebo ztlumit hovor. Zvednutím náhlavní soupravy můžete také přijmout příchozí hovor.

Některá nebo všechna tato nastavení lze přepnout v následujících umístěních:

  • Mobilní aplikace Cisco Headsets

  • Kompatibilní telefon Cisco IP (firmware telefonu 12.8 (1) nebo novější)

  • V aplikaci Cisco Jabber pro Windows nebo Mac (verze 12.9 nebo novější)


 

Inteligentní senzory jsou ve výchozím nastavení zapnuté na telefonech Cisco IP a v Cisco Jabber. V aplikaci Náhlavní soupravy Cisco jsou inteligentní senzory ve výchozím nastavení vypnuté .

Přizpůsobte si své inteligentní senzory

Chování inteligentního senzoru náhlavní soupravy si můžete přizpůsobit v aplikaci Náhlavní soupravy Cisco.
1

V aplikaci Náhlavní soupravy Cisco přejděte do nabídky Nastavení > Obecné.

2

Vyberte funkce inteligentního snímače, které chcete zapnout nebo vypnout.

Obnovení nastavení náhlavní soupravy

Mobilní aplikace Cisco Headsets umožňuje obnovit výchozí nastavení náhlavní soupravy.

V aplikaci Cisco Headsets vyberte možnost Nastavení > Obnovit nastavení.