Náhlavní souprava Cisco 730

Náhlavní souprava Cisco Headset 730 je bezdrátová náhlavní souprava, která využívá Bluetooth® konektivitu ke spárování se softwarovými klienty Cisco a telefony Cisco IP. Funkce náhlavní soupravy nabízí úplnou kontrolu nad řízením hovorů a přehrávání hudby společně s účinným potlačením okolního šumu a systémem ambientní hudby vhodného pro práci v kanceláři.

Náhlavní souprava Cisco Headset 730 podporuje plnou integraci hovorů s telefony Cisco Jabber, Webex, Webex Meetings, telefony Cisco IP a Cisco Webex Desk Devices. S náhlavní soupravou Cisco 730 je dodáván USB adaptér, který lze použít se všemi zařízeními bez spolehlivého připojení Bluetooth. Náhlavní soupravu lze také připojit k zařízením pomocí přiloženého 3,5mm kabelu a kabelu USB-C na USB-A. Kabel USB-C se používá také k nabíjení a lze jej připojit k libovolnému adaptéru USB.

Co je obsaženo v krabici

Náhlavní souprava Cisco 730 je dodávána s následujícím příslušenstvím:

 • Náhlavní souprava Cisco 730

 • Pevné pouzdro

  Hard case with headset
 • USB HD adaptér náhlavní soupravy Cisco

  Cisco Headset USB HD Adapter
 • Kabel USB-A na USB-C

 • Kabel 3,5 mm

Konfigurace náhlavní soupravy Cisco 730

Náhlavní souprava Cisco 730 je ihned připravena k použití. Následující kroky vám pomohou efektivně nastavit vaši novou náhlavní soupravu.
1

Náhlavní soupravu nabijte.

Další informace naleznete v části Nabití náhlavní soupravy pomocí kabelu USB-C.

2

Připojte náhlavní soupravu k Bluetooth® zařízení.

3

(Volitelně) Do mobilního zařízení si stáhněte a nainstalujte aplikaci Cisco Headsets.

Cisco Headsets je mobilní aplikace, která umožňuje aktualizovat, ovládat a přizpůsobit náhlavní soupravu z libovolného mobilního zařízení iPhone nebo Android.


 

Možná budete muset náhlavní soupravu přepnout do režimu párování, abyste se mohli poprvé připojit k aplikaci Cisco Headsets.

4

Upgradujte firmware náhlavní soupravy na nejnovější dostupnou verzi.

Další informace, jak stáhnout na nainstalovat nový firmware náhlavní soupravy, naleznete v části Upgrade firmwaru náhlavní soupravy Cisco 730. Informace o jednotlivých verzích firmwaru naleznete v následujících poznámkách k verzi.

 • Informace o nových funkcích náhlavní soupravy, známých a vyřešených potížích a nadcházejících verzích firmwaru naleznete v části Náhlavní souprava Cisco 730 – poznámky k verzi.

 • V poznámkách k verzi adaptéru USB Cisco Headset 730 najdete informace o nových funkcích adaptéru USB a známých a vyřešených problémech.

Jak nosit náhlavní soupravu

Nastavte si hlavový most tak, aby vám náhlavní souprava pohodlně seděla na hlavě. Ujistěte se, že mikrofony náhlavní soupravy jsou umístěny dopředu.

Point the headset microphones towards your face.

Stažení a nastavení aplikace Cisco Headsets

Cisco Headsets je mobilní aplikace, která umožňuje aktualizovat, ovládat a přizpůsobit náhlavní soupravu z libovolného mobilního zařízení iPhone nebo Android. Rozhraní aplikace umožňuje upgradovat náhlavní soupravu, upravit úroveň potlačení okolního hluku, změnit nastavení ekvalizéru nebo spravovat oznámení.

Logo aplikace Cisco Headsets na mobilní obrazovce

1

Na mobilním zařízení otevřete obchod s aplikacemi a stáhněte si aplikaci Cisco Headsets.

2

Otevřete aplikaci Cisco Headsets a postupujte podle pokynů pro nastavení aplikace.

Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy

Přepínač Napájení/Bluetooth se nachází na zadní straně levého sluchátka. Power/Bluetooth switch on the left ear cup.
1

Posunutím přepínače Napájení/Bluetooth nahoru zapnete náhlavní soupravu.

2

Posunutím přepínače Napájení/Bluetooth dolů vypnete náhlavní soupravu.

Pro maximální využití náhlavní soupravy si do svého mobilního zařízení stáhněte a nainstalujte aplikaci Cisco Headsets.

Náhlavní souprava může uložit až osm různých Bluetooth® zařízení a udržovat současná připojení až se dvěma zařízeními najednou.

Informace o odebrání spárovaných zařízení Bluetooth naleznete v části Odstranění spárovaného zařízení z náhlavní soupravy Cisco řady 700.


 

Pokud náhlavní souprava používá firmware verze 1-7 nebo starší a již má dva aktivní zdroje Bluetooth, musíte jeden z nich před uložením jiného Bluetooth zařízení do náhlavní soupravy odpojit. U firmwaru 1-8 nebo novějšího dojde k výpadku staršího ze dvou odpojených zdrojů, aby bylo možné spárovat s novým zařízením.

Náhlavní souprava Cisco 730 v párovacím režimu.

1

Posuňte přepínač Napájení/Bluetooth po dobu dvou sekund.

Indikátor LED náhlavní soupravy Cisco Headset 730 Bluetooth bliká, když je náhlavní souprava v režimu párování.

2

Na svém zařízení povolte Bluetooth.

Na většině volacích zařízeních funkci Bluetooth povolíte nebo zakážete v nabídce Nastavení.

3

V seznamu zařízení vyberte svou náhlavní soupravu.

Ve výchozím nastavení se náhlavní souprava zobrazí v seznamu zařízení s posledními třemi číslicemi sériového čísla náhlavní soupravy. Název zařízení můžete přizpůsobit prostřednictvím mobilní aplikace Cisco Headsets.

Bluetooth® LED

Indikátor LED Bluetooth® se nachází na zadní straně levého náušníku v horní části vypínače/Bluetooth spínače a zobrazuje stav připojení náhlavní soupravy.

Tabulka 1. Bluetooth Stav LED

Stav světla

Stav systému

Svítí modře, pak vypnuto

Úspěšné připojení k Bluetooth

Bliká modře

Náhlavní souprava v režimu párování

Správa Bluetooth® připojení v aplikaci Cisco Headsets

Ke správě připojení Bluetooth® náhlavní soupravy můžete použít mobilní aplikaci Náhlavní soupravy Cisco. Náhlavní souprava pojme až osm zařízení Bluetooth a udrží aktivní připojení se dvěma současně.
1

Na mobilním zařízení otevřete aplikaci Cisco Headsets.

2

V dolní části domovské obrazovky klepněte na volbu Připojeno k.

3

Vyberte zařízení, které chcete připojit nebo odpojit.

Použití adaptéru USB HD náhlavní soupravy Cisco

Bezdrátová náhlavní souprava Cisco je dodávána s adaptérem USB pro rychlé připojení plug-and-play. Adaptér můžete také použít se zařízeními pro volání, která nemají možnost Bluetooth® . Adaptér USB HD se vyjme z krabice předem spárovaný s náhlavní soupravou. Adaptér se po zapojení do napájeného portu USB automaticky připojí k náhlavní soupravě.

Když chcete náhlavní soupravu odpojit, jednoduše ji vytáhněte z adaptéru volacího zařízení. Po odpojení USB HD adaptéru trvá asi 10 minut, než lze náhlavní soupravu připojit k jinému aktivnímu připojení Bluetooth. Náhlavní soupravu lze ale rychle znovu spárovat s novým zařízením jejím vypnutím a zapnutím.

USB Adapter

 

Aktualizace firmwaru nelze do náhlavní soupravy nainstalovat pomocí adaptéru USB HD.

1

Připojte adaptér USB HD k preferovanému zařízení.

2

Zapněte náhlavní soupravu.

3

V seznamu zařízení vyberte položku Cisco USB HD Adapter .


 

Starší adaptéry se mohou zobrazit jako adaptér USB Cisco 700.

Spárování adaptéru USB HD náhlavní soupravy Cisco s náhlavní soupravou

Spárování adaptéru USB HD můžete znovu spárovat, pokud jste vymazali Bluetooth® párování náhlavní soupravy nebo potřebujete adaptér vyměnit.
1

Připojte adaptér USB HD k vybranému zařízení.

2

Pomocí pera nebo kancelářské sponky stiskněte na čtyři sekundy tlačítko pro spárování na adaptéru USB HD. Při vstupu do režimu párování bliká modrá kontrolka na horní straně adaptéru.

USB HD Adapter button
3

Přepněte náhlavní soupravu do režimu párování. Adaptér a náhlavní souprava se automaticky spárují.

Přepínání mezi aktivními Bluetooth® zdroji

Ke sluchátkům s mikrofonem můžete současně připojit až dvě Bluetooth® zařízení. Aktivní hovory jsou automaticky přidrženy, když přijmete hovor z jiného zdroje.

Změna zdroje Bluetooth, přehrávání hudby nebo přijetí hovoru z jiného připojeného zdroje.


 

Před přepnutím na jiný zdroj hudby pozastavte přehrávání hudby.

Z náhlavní soupravy můžete vymazat všechna spárovaná Bluetooth® zařízení.

 

Tato akce také vymaže adaptér USB HD náhlavní soupravy Cisco z paměti náhlavní soupravy. Viz Spárujte adaptér USB HD náhlavní soupravy Cisco s náhlavní soupravou a adaptér znovu spárujte s náhlavní soupravou.

Náhlavní souprava Cisco 730 v párovacím režimu.

Posuňte a podržte přepínač napájení/Bluetooth po dobu osmi sekund. Pokud jsou povolena zvuková oznámení, po odstranění všech zařízení Bluetooth bude přehrána příslušná hláška.

Připojte kabel USB-C náhlavní soupravy Cisco 730

Pomocí dodaného kabelu USB-C propojte náhlavní soupravu s notebookem, telefonem Cisco IP nebo stolním zařízením Webex.

 

Zvuk prostřednictvím kabelu USB-C bude mít vždy přednost před ostatními připojenými zařízeními. Pokud chcete přepnout na Bluetooth® zařízení, odpojte kabel USB-C.

1

Zapojte kabel USB-C do portu ve spodní části levého náušníku.

USB-C cable connecting to the bottom of the left ear cup.
2

Druhý konec kabelu připojte k určenému zařízení.

3

Posuňte posuvník napájení/Bluetooth nahoru a zapněte sluchátka s mikrofonem.

Použití zvukového kabelu 3,5 mm

Pomocí přiloženého 3,5mm zvukového kabelu připojte náhlavní soupravu k notebooku nebo mobilnímu zařízení. Audiokabel můžete použít pro připojení k nebezdrátovému zařízení nebo pokud je baterie náhlavní soupravy téměř vybitá.

 

Při použití 3,5mm kabelu nelze ovládat hovory ani přehrávání hudby. Všechny připojené Bluetooth® zdroje budou mít přednost před 3,5mm zvukovým připojením.

1

Zapojte 3,5mm zvukový kabel do portu ve spodní části levého náušníku.

3.5 millimeter cable
2

Druhý konec kabelu zapojte do 3,5mm konektoru na zařízení.

Zkontrolujte zbývající výdrž baterie náhlavní soupravy Cisco 730

Po zapnutí sluchátek s mikrofonem se zobrazí hlasové oznámení s oznámením o zbývající kapacitě baterie. Náhlavní souprava vás upozorní, pokud vám zbývá méně než hodina hovoru.

 

Hlasová oznámení jsou ve výchozím nastavení zapnutá. Hlasová upozornění náhlavní soupravy můžete přepínat v mobilní aplikaci Cisco Headsets.

Pokud máte verzi firmwaru 1-7-0-138 nebo novější, náhlavní souprava se automaticky vypne po šesti hodinách nečinnosti, aby se šetřila energie baterie.

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Posuňte přepínač napájení/Bluetooth nahoru a pusťte.

  Přepínač Napájení/Bluetooth

  Pokud máte nasazenou náhlavní soupravu, uslyšíte oznámení o zbývající kapacitě baterie.

 • Otevřete mobilní aplikaci Cisco Headsets. Na domovské obrazovce se zobrazí zbývající kapacita baterie.
 • Na zařízeních se systémem Windows 10, Android a iOS můžete zbývající kapacitu baterie zobrazit v seznamu Bluetooth® zařízení.
Tabulka 2. Stav LED

Kontrolka napájení

Nabití baterie

Hlasová výzva

Jednolitá zelená

Zbývá 15 hodin nebo více doby hovoru.

"Nabití baterie: Vysoká."

Plná žlutá

Zbývá 15 až 5 hodin hovoru.

"Zbývá vám [X] hodin hovoru."

Plná červená

Zbývá méně než 5 hodin hovoru.

"Zbývá vám [X] hodin hovoru."

Nabíjení náhlavní soupravy Cisco 730 pomocí kabelu USB-C

Pro nabití náhlavní soupravy použijte dodaný kabel USB-C. Plné nabití náhlavní soupravy trvá přibližně 2,5 hodiny. Během nabíjení bliká kontrolka stavu baterie. Když je náhlavní souprava plně nabitá, kontrolka napájení přestaně zeleně blikat a začne zeleně svítit.
Tabulka 3. Stav nabíjení náhlavní soupravy

Kontrolka napájení

Stav nabíjení

Jednolitá zelená

Plné nabití

Bliká zeleně

Silné

Bliká žlutě

Střední nabití

Bliká červenou barvou

Slabé

1

Do nabíjecího portu USB-C v dolní části levého sluchátka zasuňte kabel USB-C.

Cisco Headset 730 USB-C port
2

Konec kabelu USB-A zapojte do napájeného portu USB.

Nabíjení znamená, že náhlavní soupravy Cisco Headset 720 a Cisco Headset 730 nabízejí pro náhlavní soupravu pohodlné nabíjení a ukládání.

Můžete také ukončit aktivní hovory nebo přepnout na jiný zdroj zvuku, když umístíte náhlavní soupravu do nabíjecího stojanu. Tuto funkci si můžete přizpůsobit v aplikaci Cisco Headsets a v aplikaci Webex pro stolní počítače.


 
 • Nabíjecí stojánek náhlavní soupravy Cisco Headset 720 není kompatibilní s náhlavní soupravou Cisco Headset 730. Podobně je nabíjecí stojan 730 nekompatibilní s náhlavní soupravou Cisco Headset 720. Před použitím zkontrolujte, zda máte správný nabíjecí stojan.
 • Funkce události doku je k dispozici pouze s verzí firmwaru 730 1-8-0-213 nebo novější a verzí firmwaru řady 720 pro Microsoft Teams 1-11-0-212 nebo novější. Náhlavní souprava Cisco řady 720 pro Webex v současné době nemůže používat nabíjecí stojan k ukončování hovorů nebo přepínání zdrojů zvuku.
1

Do základny s logem Cisco vepředu vložte stojan. Díly nabíjecího stojanu do sebe okamžitě zapadnou.

Charging stand assembly
2

Do portu na zadní straně nabíjecího stojanu připojte dodaný kabel USB. Druhý konec kabelu připojte k napájenému portu USB.

Charging stand power
3

Nasaďte náhlavní soupravu k nabíjecímu stojanu. Pokud jsou sluchátka usazena správně, kontrolka na přední straně stojanu začne bíle svítit.


 
Náhlavní soupravu řady 720 umístíte tak, aby mikrofon směřoval ke stejné straně jako logo Cisco.
Cisco Headset 730 and charging stand

Hlasový asistent

K Apple Siri, Google Assistant nebo Cortaně můžete rychle přistupovat na svém mobilním zařízení nebo notebooku prostřednictvím náhlavní soupravy Cisco 730.


 

Náhlavní soupravu nelze nastavit pro přístup k více hlasovým asistentům současně.

Aktivace mobilního hlasového asistenta na náhlavní soupravě Cisco 730

Ve výchozím nastavení podporuje náhlavní souprava Cisco 730 hlasové asistenty, Apple Siri, Google Assistant a Cortanu v systému Windows 10. Podporu hlasového asistenta můžete povolit nebo zakázat prostřednictvím mobilní aplikace Cisco Headsets.

Než začnete

Ujistěte se, že mobilní zařízení nebo přenosný počítač je připojen k síti Wi-Fi nebo mobilní datové síti.

Na pravém sluchátku dvakrát stiskněte tlačítko Přehrát.

Cisco Headset 730 play button

Aktivace hlasového asistenta v aplikaci Cisco Headsets

V mobilní aplikaci Cisco Headsets můžete povolit nebo zakázat funkci hlasového asistenta na náhlavní soupravě Cisco 730.
1

V mobilním zařízení otevřete náhlavní soupravy Cisco a klepněte na položku Nastavení > Obecné

2

Zapněte nebo vypněte volbu Hlasový asistent.

Informace o zvukových oznámeních

Ve výchozím nastavení náhlavní souprava přehrává zvuková oznámení pro řadu činností a scénářů. V následující tabulce jsou uvedeny situace a jejich přidružené zvukové zprávy.

Tabulka 4. Zvuková upozornění náhlavní soupravy

Akce

Zvuková výzva

Baterie náhlavní soupravy má více než 15 hodin hovoru.

"Nabití baterie: vysoké."

Baterie náhlavní soupravy má méně než 15 hodin hovoru.

"Zbývá vám [X] hodin hovoru.

Máte příchozí hovor.

"Máte příchozí hovor."

Během hovoru stisknete tlačítko Ztlumit .

"Ztlumený."

Během hovoru zrušíte ztlumení náhlavní soupravy.

"Bez ztlumení."

Během hovoru mluvíte, když je náhlavní souprava ztlumena.

"Jsi ztlumený."

Náhlavní souprava se připojuje pomocí Bluetooth® zdroje

"Připojeno."

Náhlavní souprava se odpojí od prvního zdroje Bluetooth

"Odpojeno."

Podržíte tlačítko Přehrát bez aktivního hovoru.

"Rozsvíceno zaneprázdněno."

Podržením tlačítka Play deaktivujete kontrolku LED Presence.

"Zaneprázdněn Světlo vypnuto."

Hovor odmítnete pomocí tlačítka Volat .

"Hovor odmítnut."

Náhlavní souprava je v režimu párování.

"Režim párování. Vyhledejte Cisco Headset 730 ve svém seznamu Bluetooth zařízení."

Zapnete náhlavní soupravu.

"Náhlavní souprava zapnutá."

Vypnete náhlavní soupravu.

"Sluchátka vypnutá."

Vymažete všechna Bluetooth zařízení.

"Podržením tlačítka Bluetooth vymažete všechny záznamy Bluetooth zařízení."

Vymažete náhlavní soupravu Bluetooth paměti.

"Bluetooth záznamy vymazány."

Náhlavní souprava se připojuje k telefonu Cisco IP.

"Stolní telefon připojen."

Náhlavní souprava se odpojí od telefonu Cisco IP.

"Stolní telefon odpojen."

Náhlavní souprava se připojuje k adaptéru USB.

"Adaptér Cisco USB byl připojen."

Náhlavní souprava se odpojí od adaptéru USB.

"Adaptér Cisco USB byl odpojen."

Náhlavní souprava se připojuje k počítači.

"Počítač připojen."

Náhlavní souprava se odpojí od počítače.

"Počítač odpojen."

Náhlavní souprava se připojuje k mobilnímu telefonu.

"Mobilní telefon připojen."

Náhlavní souprava se odpojí od mobilního telefonu.

"Mobilní telefon odpojen."

Náhlavní souprava se připojuje k neznámému zařízení.

"Zařízení připojeno."

Náhlavní souprava se odpojí od neznámého zařízení.

"Zařízení odpojeno."

Přizpůsobení oznámení náhlavní soupravy

Pro náhlavní soupravu můžete vybrat zvuková oznámení, která vám vyhovují.
1

V aplikaci Cisco Headsets vyberte svou náhlavní soupravu a stiskněte možnost Nastavení > Zvuková oznámení.

2

Vyberte nastavení oznámení, které chcete změnit. Provedené změny se automaticky uloží.

Změna jazyka zvukového oznámení

Aplikace Cisco Headsets nyní umožňuje změnit jazyk zvukových oznámení. Dostupné jazyky jsou čínština (mandarinština), angličtina (Spojené státy americké), angličtina (Spojené království), francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, portugalština (BR), ruština a španělština.

Po výběru nového jazyka se náhlavní souprava restartuje. Před dokončením resetování ponechejte náhlavní soupravu v dosahu signálu, neměňte zdroje zvuku ani k ní nepřipojujte kabel USB-C nebo 3,5mm kabel.

1

V aplikaci Cisco Headsets vyberte svou náhlavní soupravu a stiskněte Nastavení > Zvukové oznámení > Jazyk.


 

Jestliže aplikace neobsahuje nabídku Jazyk, obraťte se na správce náhlavní soupravy.

2

Zvolte jazyk, který chcete slyšet na náhlavní soupravě.

3

Zvolte Pokračovat.