Spela upp och pausa musik

Du kan styra musikuppspelningen på den högra öronkåpans utsida. Uppspelning av musik pausas automatiskt när du har ett inkommande samtal och fortsätter sedan när samtalet har avslutats.

Tryck på Spela i mitten på höger öronkåpa för att pausa och spela upp musik med headsetet.

Knappen Spela upp i Cisco-headset 730

 

Om de smarta sensorerna på headsetet är aktiverade kan du pausa och spela musik när du tar av och sätter på ditt headset.

Hoppa över ett spår

Headsetets musikkontroller sitter på den högra öronkåpans utsida.

Tryck på hoppa framåteller hoppa tillbakaför att hoppa över ett spår.

Knapparna framåt och bakåt på Cisco headset 730

Justera volym i ditt headset

Volymknapparna sitter på den högra öronkåpans utsida.

Tryck på volym uppoch volym nedför att justera headsetets volym.

Cisco headset 730 volym kontroller

Aktivera och inaktivera störningar för brus

Reglaget förBorttagen störning sitter på baksidan på höger öronkåpa. Som standard anpassas headsetet automatiskt efter omgivande ljudnivå. Du kan inaktivera avbrotts funktionen för anpassad brus och anpassa din egen ljud avslutnings nivå i Cisco headsets mobil-appen.

1

Dra reglaget för Borttagen störning nedåt till NC för att aktivera borttagen störning.

Växel för Cisco headset 730 brus-avslutning
2

Dra reglaget för Borttagen störning till OFF för att inaktivera borttagen störning.

Anpassa ljud avbrotts nivån i Cisco headsets -appen

Som standard är borttagen störning för headset inställt på 100 %. Du kan justera hur mycket brus som avbryter dig manuellt i headsetet via Cisco headsets -appen. Om du aktiverar Anpassad borttagen störning justeras nivån för borttagen störning för ditt headset automatiskt baserat på din omgivning.

1

I Cisco headsets mobil-appen väljer du headsetet och trycker på inställningar > ljud.

2

Dra reglaget för Borttagen störning åt vänster eller höger för att justera nivån.

Aktivera och inaktivera omgivande läge

I omgivningsläget används mikrofonerna i ditt headset för att förbättra omgivande ljudmiljö. Du kan använda den här funktionen när du vill höra mer av omgivningen eller om du har en konversation med ditt headset på.

1

Skjut reglaget för ljud avslut på höger kopparen upp till amb för att aktivera omgivande läge.

Växel för Cisco headset 730 brus-avslutning
2

Skjut reglaget för avstängningen av brus till av för att stänga av omgivnings läget.

Anpassa inställningarna för headsetets equalizer

Du kan anpassa blandning av bas och diskant i ditt headset-ljud med mobil-appen i Cisco headsets. Välj mellan ett antal förinställda ljud inställningar, inklusive röst , musik och biograf.

I appen Cisco headset trycker du på equalizer för att växla mellan ljud för inställningarna.

Smarta sensorer

De smarta sensorerna i Cisco-headset 730 identifierar när du tar på eller av dig ditt headset. När de smarta sensorerna är aktiverade kan du pausa uppspelningen av musik eller stänga av ljudet för ett samtal när du tar av dig ditt headset. Du kan även svara på ett inkommande samtal genom att ta på dig ditt headset.

Du kan ändra vissa av eller alla inställningar på följande platser:

  • Appen Cisco headsets mobil

  • En kompatibel Cisco IP phone (telefon program varan 12.8 (1) eller senare)

  • Cisco Jabber för Windows eller Mac (version 12,9 eller senare)


Smarta sensorer är aktive rad som standard på Cisco IP phone s och i Cisco Jabber. I appen Cisco Headsets är smarta sensorer Av som standard.

Anpassa dina smarta sensorer

Du kan anpassa beteendet för headsetets smarta sensor i Cisco headsets -appen.

1

I appen Cisco Headsets går du till Inställningar > Allmänt.

2

Välj vilka smarta sensorfunktioner du vill aktivera eller inaktivera.

Återställ inställningarna för headset

Du kan återställa standardinställningarna för hörlurar med Cisco headsets mobil-appen.

1

I Cisco-headset väljer du inställningar > Återställ inställningar.

2

Dra ström/Bluetooth-brytaren nedåt för att stänga av headsetet.

Slå på Ciscos headset 730.