Finální verze Webex Productivity Tools pro Windows

Červnové (42.6) vydání bude posledním vydáním pro Nástroje produktivity pro Windows. Zákazníci aplikace Microsoft Outlook, kteří chtějí naplánovat schůzky Webex z aplikace Microsoft Outlook, by se měli přesunout do doplňku Plánovače Webex.

Další informace o přechodu na doplněk Plánovač Webex naleznete v článku Migrace z nástrojů produktivity na doplněk Plánovač Webex.

InstalaceWebexNástroje ke zvýšení produktivity

Správci webu mohou také provést hromadnou instalaci ve vaší společnosti pro počítače na svém webu. Další informace naleznete v Příručce správce IT pro hromadné nasazení aplikace Cisco Webex Meetings pro počítače a nástrojů produktivity.

V případě potřeby můžete také stáhnout a nainstalovatWebexNástroje produktivity ručně.

Než začnete

Před instalacíWebexNástroje produktivity zajišťují, že váš počítač splňuje následující minimální systémové požadavky:

1

Přihlaste se do svéhoWebexstránky.

2

V levém navigačním panelu vyberte možnost Ke stažení.

3

Na stránce stahování v části Nástroje produktivity služby Cisco Webex vyberte možnost Ke stažení.

Otevře se dialogové okno Stáhnout soubor.

4

Uložte instalační programy do počítače.

Název instalačního souboru má příponu .msi.

5

Spusťte instalační soubor a postupujte podle pokynů pro nástroje produktivity.

6

ZadejteWebexadresa URL webu, uživatelské jméno a heslo.

Co dělat dál

Po dokončení instalace můžete v dialogovém okně Předvolby provést následující kroky:

  • Ověřit nebo změnit nastavení účtu, plochy a funkce Sejít se nyní

  • Vyberte, které aplikace budou použityWebexNástroje ke zvýšení produktivity

NastavitWebexNástroje ke zvýšení produktivity

1

V aplikaci Microsoft Outlook v nabídce Naplánovat schůzku vyberte dialogové okno Předvolby, které chcete nastavit.WebexNástroje produktivity nebo pro ověření nastavení.

Zobrazí se dialogové okno Předvolby.
2

Na kartě Účet potvrďteWebexadresu URL webu a vaše uživatelské jméno. Chcete-li si vybrat jinýWebexwebu, kliknutím na tlačítko Změnit se odhlásíte a znovu se přihlásíte.

3

Na kartě Má osobní místnost potvrďte zobrazené možnosti:

  • Název soukromé místnosti

  • Odkaz na soukromou místnost

  • Číslo osobní místnosti

  • Adresa videa

  • Kód PIN hostitele

Kliknutím na možnost Upravit mou osobní místnost na webu služby Webex aktualizujte podrobnosti v části Osobní místnost.

4

Vyberte tlačítko OK.