Webex Productiviteitstools installeren

Sitebeheerders kunnen ook een massa-installatie in uw bedrijf uitvoeren voor computers op hun site. Zie voor meer informatie de IT-beheerdershandleiding voor massa-implementatie van de Cisco Webex Meetings bureaublad- en Productiviteitstools .

Indien nodig kunt u Webex Productiviteitstools ook handmatig downloaden en installeren.

Voordat u begint

Voordat u Webex Productiviteitstools installeert, moet u ervoor zorgen dat uw computer voldoet aan de volgende minimale systeemvereisten:

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer in de Navigatiebalk Downloads .

3

Selecteer op de pagina Downloads onder Cisco Webex-productiviteitstools de optie Downloaden .

Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt weergegeven.

4

Sla de installatieprogramma's op uw computer op.

De naam van het installatiebestand heeft de extensie .msi.

5

Voer het installatiebestand uit en volg de instructies voor Productiviteitstools.

6

Voer de URL van uw Webex-site, uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

De volgende stappen

U kunt het volgende doen in het dialoogvenster Voorkeuren zodra de installatie is voltooid:

  • Uw instellingen voor Account, Bureaublad en Nu vergaderen vergaderen verifiëren of wijzigen

  • Selecteer welke toepassingen Webex - Productiviteitstools gebruiken

Webex Productiviteitstools instellen

1

In Microsoft Outlook selecteert u in het menu Vergadering plannen de Voorkeuren dialoogvenster om Webex - Productiviteitstools in te stellen of om uw instellingen te controleren.

Het dialoogvenster Voorkeuren wordt weergegeven.
2

In de Account tabblad, bevestigt u de URL van de Webex-site en uw gebruikersnaam. Als u een andere Webex-site wilt kiezen, klikt u op Wijzigen om afmelden en weer aan te melden.

3

In de Mijn persoonlijke ruimte tabblad, bevestigt u de weergegeven opties:

  • Naam van persoonlijke ruimte

  • Koppeling voor persoonlijke ruimte

  • Nummer van persoonlijke ruimte

  • Videoadres

  • Hostpincode

Klik op Mijn persoonlijke ruimte bewerken op de Webex-site om de details in het gedeelte Persoonlijke ruimte bij te werken.

4

Selecteren Ok .