Slutlig Webex-produktivitetsverktyg för Windows

Versionen 42.6 juni kommer att vara den sista versionen för produktivitetsverktyg för Windows. Microsoft Outlook-kunder som vill schemalägga Webex-möten från Microsoft Outlook bör gå vidare till tillägget Webex Scheduler.

Mer information om migrering till tillägget Webex Scheduler finns i hjälpartikeln Migrera från produktivitetsverktyg till Webex Scheduler.

InstalleraWebexProduktivitetsverktyg

Webbplatsadministratörer kan även utföra en massinstallation på ditt företag för datorer på sin webbplats. För mer information, se IT-administratörsguide för massdistribution av Cisco Webex Meetings skrivbord och produktivitetsverktyg.

Vid behov kan du också hämta och installeraWebexproduktivitetsverktyg manuellt.

Innan du börjar

Innan du installerarWebexproduktivitetsverktyg kontrollera att din dator uppfyller följande minimisystemkrav:

1

Logga in på dinWebexwebbplats.

2

I den vänstra navigeringsrad väljer du Hämtningar.

3

På sidan Hämtningar, under Cisco Webex produktivitetsverktyg, väljer du Hämta.

Dialogrutan Filhämtning visas.

4

Spara installationsprogrammet på datorn.

Namnet på installationsfilen har filändelsen .msi.

5

Kör installationsfilen och följ anvisningarna för produktivitetsverktyg.

6

Ange dittWebexwebbplats-URL, användarnamn och lösenord.

Nästa steg

När installationen är klar, från dialogrutan Inställningar du kan göra följande:

  • Kontrollera eller ändra ditt konto, skrivbord och snabbmöte inställningar

  • Välj vilka program som ska användasWebexProduktivitetsverktyg

InstalleraWebexProduktivitetsverktyg

1

I Microsoft Outlook går du till menyn Schemalägg möte och väljer dialogruta inställningar som ska konfigurerasWebexproduktivitetsverktyg eller kontrollera dina inställningar.

Inställningarna visas.
2

På fliken Konto bekräftar duWebexwebbplats-URL och ditt användarnamn. Välja en annanWebexklickar du på Ändra för att logga ut och sedan på logga in igen.

3

På Mitt personliga rum, bekräfta de alternativ som visas:

  • Namn på Personligt rum

  • Länk till personligt rum

  • Nummer på personligt rum

  • Videoadress:

  • Värd-PIN-kod

Klicka på Redigera mitt personliga rum på Webex-webbplatsen för att uppdatera uppgifterna i avsnittet Personligt rum.

4

Välj OK.