Slutlig version av Webex Produktivitetsverktyg för Windows

Juniversionen (42.6) blir den sista versionen av Produktivitetsverktyg för Windows. Microsoft Outlook -kunder som vill schemalägga Webex-möten från Microsoft Outlook bör flytta till tillägget Webex Schemaläggare.

Mer information om hur du migrerar till tillägget Webex schemaläggare finns i Migrera från Produktivitetsverktyg till tillägget Webex Schemaläggare hjälpartikel.

Installera Webex Produktivitetsverktyg

Webbplatsadministratörer kan även utföra en massinstallation på ditt företag av datorer på sin webbplats. Mer information finns i IT-administratörsguide för massdistribution av Cisco Webex Meetings skrivbord och Produktivitetsverktyg .

Vid behov kan du även hämta och installera Webex Produktivitetsverktyg manuellt.

Innan du börjar

Innan du installerar Webex Produktivitetsverktyg måste du kontrollera att datorn uppfyller följande minimikrav:

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

I det vänstra navigeringsrad väljer du Hämtningar .

3

På sidan Hämtningar, under Cisco Webex-produktivitetsverktyg väljer du Hämta .

Dialogrutan Filhämtning visas.

4

Spara installationsprogrammen på din dator.

Namnet på installationsfilen har filändelsen .msi.

5

Kör installationsfilen och följ instruktionerna för Produktivitetsverktyg.

6

Ange webbadress, användarnamn och lösenord för din Webex-webbplats.

Nästa steg

När installationen är slutförd kan du göra följande från dialogrutan Inställningar:

  • Verifiera eller ändra inställningarna för konto, skrivbord och Träffas nu

  • Välj vilka program som ska använda Webex Produktivitetsverktyg

Konfigurera Webex Produktivitetsverktyg

1

I Microsoft Outlook går du till menyn Schemalägg möte och väljer Inställningar dialogruta för att konfigurera Webex Produktivitetsverktyg eller för att kontrollera dina inställningar.

Dialogrutan för Inställningar visas.
2

I Konto bekräftar du Webex-plats URL och ditt användarnamn. För att välja en annan Webex-plats klickar du på Ändra för att logga ut och logga in igen.

3

I Mitt personliga rum bekräftar du alternativen som visas:

  • Namn på personligt rum

  • Länk till personligt rum

  • Nummer på personligt rum

  • Videoadress

  • Värd-pin

Klicka på Redigera mitt personliga rum på Webex-plats för att uppdatera informationen i avsnittet Personligt rum.

4

Välj OK.