מהדורת כלי הפרודוקטיביות הסופית של Webex עבור Windows

מהדורת יוני (42.6) תהיה המהדורה האחרונה עבור כלי פרודוקטיביות עבור Windows.לקוחות Microsoft Outlook המעוניינים לתזמן פגישות Webex מ- Microsoft Outlook צריכים לעבור לתוספת מתזמן Webex.

לקבלת מידע נוסף אודות מעבר לתוספת מתזמן Webex, עיין במאמר העזרה בנושא העברה מכלי פרודוקטיביות לתוספת מתזמן Webex.

התקנת כלי פרודוקטיביות של Webex

מנהלי אתרים עשויים גם לבצע התקנה המונית בחברה שלך עבור מחשבים באתר שלהם.לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למנהל IT לפריסה המונית של כלישולחן העבודה והפרודוקטיביות של Cisco Webex Meetings.

במידת הצורך, באפשרותך גם להוריד ולהתקין את כלי הפרודוקטיביות של Webex באופן ידני.

לפני שתתחיל

לפני התקנת כלי הפרודוקטיביות של Webex , ודא שהמחשב שלך עומד בדרישות המערכת המינימליות הבאות:

  • דרושות לך הרשאות מנהל מערכת עבור המחשב שלך.

  • עיין בתמיכה בתכונות חוצות פלטפורמות של Webex עבור שירותים ופלטפורמות עבור מערכות הפעלה נתמכות, דפדפנים ודרישות מערכת מינימליות אחרות.

1

היכנס לאתר Webex.

2

בסרגל הניווט הימני, בחר הורדות.

3

בדף הורדות, תחת כלי הפרודוקטיביות של Cisco Webex, בחר הורד.

תיבת הדו-שיח הורדת קובץ מופיעה.

4

שמור את תוכניות ההתקנה במחשב שלך.

לשם קובץ ההתקנה יש סיומת .msi .

5

הפעל את קובץ ההתקנה ובצע את ההוראות עבור כלי פרודוקטיביות.

6

הזן את כתובת ה-URL של אתר Webex , שם המשתמש והסיסמה שלך .

מה הלאה?

לאחר השלמת ההתקנה, מתיבת הדו-שיח 'העדפות' ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

  • אימות או שינוי של הגדרות החשבון, שולחן העבודה ו'פגישה מיידית'

  • בחר אילו יישומים ישתמשו בכלי פרודוקטיביות של Webex

הגדרת כלי פרודוקטיביות של Webex

1

ב- Microsoft Outlook, מתפריט תזמון פגישה, בחר בתיבת הדו-שיח העדפות כדי להגדיר כלי פרודוקטיביות של Webex , או כדי לאמת את ההגדרות שלך.

מופיעה תיבת הדו-שיח 'העדפות'.
2

בכרטיסיה חשבון , אשר את כתובת ה - URL של אתר Webex ואת שם המשתמש שלך.כדי לבחור אתר Webex אחר , לחץ על שנה כדי לצאת ולהיכנס שוב.

3

בכרטיסיה 'החדר האישי שלי' , אשרו את האפשרויות המוצגות:

  • שם החדר האישי

  • קישור לחדר אישי

  • מספר החדר האישי

  • כתובת וידאו

  • פין מארח

לחץ על ערוך את החדר האישי שלי באתר Webex כדי לעדכן את הפרטים במקטע חדר אישי.

4

בחר אישור.