Endelig utgivelse av Webex Productivity Tools for Windows

Juni (42.6)-utgivelsen vil være den siste utgivelsen for Produktivitetsverktøy for Windows. Microsoft Outlook-kunder som ønsker å planlegge Webex-møter fra Microsoft Outlook, bør flytte til Webex Scheduler-tillegget.

For mer informasjon om migrering til Webex Scheduler Add-In, sjekk hjelpeartikkelen Migrate from Productivity Tools to the Webex Scheduler Add-In.

InstallererWebexProduktivitetsverktøy

Nettstedsadministratorer kan også utføre en masseinstallasjon i firmaet for datamaskiner på deres nettsted. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se IT-administratorveiledningen for massedistribusjon av skrivebords- og produktivitetsverktøy for Cisco Webex Meetings.

Om nødvendig kan du også laste ned og installereWebexProduktivitetsverktøy manuelt.

Før du starter

Før installasjonWebexProduktivitetsverktøy, sørg for at datamaskinen oppfyller følgende minimumssystemkrav:

1

Logg inn på dinWebexnettstedet.

2

Velg Nedlastinger i venstre navigasjonsfelt.

3

Velg Last ned under Cisco Webex-produktivitetsverktøy på Nedlastinger-siden.

Dialogboksen Filnedlasting vises.

4

Lagre installasjonsprogrammene på datamaskinen.

Navnet på installasjonsfilen har filtypen .msi.

5

Kjør installasjonsfilen, og følg instruksjonene for Produktivitetsverktøy.

6

Tast inn dittWebexnettstedets URL, brukernavn og passord.

Hva nå?

Når installasjonen er fullført, kan du gjøre følgende i dialogboksen Innstillinger:

  • Bekreft eller endre innstillingene for Konto, Skrivebord og Møt nå

  • Velg hvilke applikasjoner som skal brukesWebexProduktivitetsverktøy

OppsettWebexProduktivitetsverktøy

1

I Microsoft Outlook, fra Planlegg møte-menyen, velg dialogboksen Innstillinger for å konfigurereWebexProduktivitetsverktøy, eller for å bekrefte innstillingene dine.

Dialogboksen Innstillinger vises.
2

I fanen Konto bekrefter duWebexnettstedets URL og brukernavnet ditt. Å velge en annenWebexnettstedet, klikk på Endre for å logge av og på igjen.

3

I fanen Mitt personlige rom bekrefter du alternativene som vises:

  • Navn på personlig rom

  • Kobling til personlig rom

  • Nummer på personlig rom

  • Videoadresse

  • Verts-PIN-kode

Klikk på Rediger mitt personlige rom på Webex-nettstedet for å oppdatere detaljene i Personlig rom-delen.

4

Velg OK.