Endelig utgivelse av Webex- Produktivitetsverktøy for Windows

Juniversjonen (42.6) vil være den siste utgivelsen av Produktivitetsverktøy for Windows. Microsoft Outlook -kunder som ønsker å planlegge Webex-møter fra Microsoft Outlook , bør gå over til Webex Scheduler-tillegget.

Hvis du vil ha mer informasjon om overgang til tillegget Webex Scheduler, kan du se Overfør fra Produktivitetsverktøy til Webex Scheduler-tillegget hjelpeartikkel.

Installer Webex-produktivitetsverktøy

Nettstedsadministratorer kan også utføre en masseinstallasjon på bedriften din for datamaskiner på nettstedet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se IT-administratorveiledning for massedistribusjon av Cisco Webex Meetings skrivebords- og Produktivitetsverktøy .

Om nødvendig kan du også laste ned og installere Webex-produktivitetsverktøy manuelt.

Før du starter

Før du laster ned Webex-produktivitetsverktøy, må du sørge for at datamaskinen oppfyller følgende minimum systemkrav:

  • Du må ha administratorrettigheter for datamaskinen.

  • Se Webex’ funksjonsstøtte på tvers av plattformer for tjenester og plattformer for støttede operativsystemer, nettlesere og andre minimumskrav for systemet.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt.

2

I venstre navigasjonsfelt velger du Nedlastinger .

3

På Nedlastinger-siden under Cisco Webex-produktivitetsverktøy velger du Last ned .

dialogboks vises.

4

Lagre installasjonsprogrammene på datamaskinen.

Navnet på installasjonsfilen har en .msi internnummer.

5

Kjør installasjonsfilen og følg instruksjonene for Produktivitetsverktøy.

6

Skriv inn URL-adressen, brukernavnet og passordet for Webex-nettstedet.

Hva nå?

Når installasjonen er fullført, kan du gjøre følgende fra dialogboks Innstillinger:

  • Bekreft eller endre innstillingene for Konto, skrivebord og Møt nå

  • Velg hvilke programmer som skal bruke Webex-produktivitetsverktøy

Konfigurer Webex- Produktivitetsverktøy

1

Velg dialogboksen Innstillinger fra Planlegg møte-menyen i Microsoft Outlook for å sette opp Webex-produktivitetsverktøy eller bekrefte innstillingene.

dialogboks Innstillinger vises.
2

Bekreft URL-adressen til og brukernavnet for Webex-nettstedet fra Konto-fanen. Hvis du vil velge et annet Webex-nettsted, klikker du på Endre for å logge av og logge på igjen.

3

I Mitt personlige rom -fanen, bekrefter du alternativene som vises:

  • Navn på personlig rom

  • Kobling til personlig rom

  • Nummer på personlig rom

  • Videoadresse

  • Verts-PIN

Klikk på Rediger mitt personlige rom på Webex-nettsted for å oppdatere detaljene i delen Personlig rom.

4

Velg OK.