Před nasazením zařízení si přečtěte informace  následujících článcích.

Následující tabulka zobrazuje specifikace fyzické a provozní prostředí pro Webex Room Phone.

Další informace naleznete na Webex Room Phone datový list ( https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-room-phone/datasheet-listing.html ).

Tabulka 1. Fyzikální a provozní specifikace

Specifikace

Hodnota nebo rozsah

Provozní teplota

0–40 °C (32–104 °F)

Provozní relativní vlhkost

10 až 90 % (nekondenzující)

Skladovací teplota

−10 až +60 °C

Délka

278 mm

Šířka

278 mm

Výška

61,3 mm

Hmotnost

1,809 kg

Napájení

IEEE PoE Class 3 prostřednictvím injektoru PoE. Telefon je kompatibilní s přepínači IEEE 802.3af a 802.3at . Podporuje protokoly CDP (Cisco Discovery Protocol) a LLDP-PoE (Link Layer Discovery Protocol - Power over Ethernet).

Vlastnosti zabezpečení

Zabezpečené spuštění

Kabely

S telefonem se dodávají dva kabely HDMI. Kabel o délce 3 m pro vstup HDMI a kabel o délce 8 m pro výstup HDMI.

Požadavky na vzdálenost

Podle specifikací ethernetu činí maximální délka kabelu mezi každým telefonem a přepínačem 100 m.

Webex Room Phone podporuje následující kodeky:

 • G.711 A-law

 • G.711 mu-law

 • G.722

 • G.729a/G.729ab

 • Opus

Webex Room Phone podporuje několik síťových protokolů společnosti Cisco, které jsou požadovány k hlasové komunikaci. Následující tabulka obsahuje přehled síťových protokolů, které telefony podporují.

Tabulce 2. podporované síťové protokoly v Webex Room Phone

Protokol sítě

Účel

Poznámky k použití

Protokol CDP (Cisco Discovery Protocol)

CDP je protokol ke zjišťování zařízení, který je kompatibilní se všemi zařízeními Cisco.

Zařízení může používat protokol CDP k oznamování své existence ostatním zařízením a přijímání informací o ostatních zařízeních v síti.

Zařízení využívá protokol CDP ke komunikaci s přepínači Cisco Catalyst ohledně informací, jako jsou například pomocné VLAN ID, podrobnosti o napájení jednotlivých portů nebo konfigurační údaje týkající se kvality služeb (QoS).

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protokol DHCP dynamicky vyhrazuje a přiděluje adresy IP síťovým zařízením.

Protokol DHCP umožňuje připojit telefon k síti a zprovoznit jej bez nutnosti ručního přidělování adresy IP nebo konfigurace dalších síťových parametrů.

Ve výchozím nastavení je protokol DHCP povolen. Pokud je tato funkce vypnuta, je nutné v každém telefonu lokálně ručně nakonfigurovat IP adresu, masku podsítě, bránu a server TFTP.

Doporučujeme používat DHCP vlastní možnost 150. při této metodě nakonfigurujete adresu TFTP serveru IP jako hodnotu možnosti. Další podporované konfigurace DHCP naleznete v dokumentaci k dané verzi aplikace Cisco Unified Communications Manager.


 

Pokud nemůžete použít možnost 150, použijte možnost 66 protokolu DHCP.

Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP je standardní protokol pro přenos informací a dokumentů přes internet.

Telefony využívají protokol HTTP pro služby XML, provisioning, upgrade a řešení problémů.

Protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

HTTPS je kombinace protokolů HTTP s protokolem SSL/TLS sloužící k zajištění šifrované a zabezpečené identifikace serverů.

Webové aplikace podporující oba protokoly HTTP a HTTPS mají nakonigurovány dvě adresy URL. Telefony, které podporují protokol HTTPS, zvolí adresu URL HTTPS.

Pokud připojení ke službě využívá protokol HTTPS, zobrazí se uživateli ikona zámku.

IEEE 802.1X

Standard IEEE 802.1X definuje protokol řízení přístupu a ověřování na bázi klient-server, který omezuje připojení neoprávněných klientů k síti LAN prostřednictvím veřejně přístupných portů.

Dokud není klient ověřen, řízení přístupu 802.1X povoluje pouze přenosy protokolu EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN) přes port, ke kterému je klient připojen. Po úspěšném ověření může portem procházet běžný provoz.

Telefon implementuje standard IEEE 802.1 X prostřednictvím podpory následujících způsobů ověření: EAP-FAST a EAP-TLS.

Protokol IP (Internet Protocol)

IP je protokol zpráv, který adresuje a zasílá pakety po síti.

Aby mohla zařízení komunikovat prostřednictvím protokolu IP, musí mít přiřazenu adresu IP, podsíť a bránu.

Pokud používáte telefiny s protokolem DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), jsou adresy IP, podsítě a brány přiřazovány automaticky. Pokud nepoužíváte protokol DHCP, musíte tyto vlastnosti přiřadit každému telefonu ručně.

Telefony podporují adresu IPv6. Další informace naleznete v dokumentaci ke konkrétní verzi aplikace Cisco Unified Communications Manager.

Protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

LLDP je standardizovaný protokol zjišťování sítě (podobný protokolu CDP), který je podporován některými zařízeními Cisco a zařízeními třetích stran.

Tento telefon podporuje protokol LLDP na portu sítě LAN.

Protokol LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Devices)

LLDP-MED je rozšíření standardu LLDP vyvinutého pro hlasové produkty.

Tento telefon podporuje protokol LLDP-MED na portu sítě LAN pro přenos informací, jako jsou například:

 • Konfigurace hlasové sítě VLAN

 • Zjištění zařízení

 • Řízení spotřeby

 • Správa inventáře

Další informace o podpoře LLDP-MED najdete na LLDP-MED a Cisco Discovery Protocol zde.

Protokol RTP (Real-Time Transport Protocol)

RTP je standardní protokol pro přenos dat v reálném čase, například interaktivního hlasového a video hovoru, v datových sítích.

Telefony používají protokol RTP k odesílání a příjmu hlasových dat v reálném čase od ostatních telefonů a bran.

Protokol RTCP (Real-Time Control Protocol)

Protokol RTCP pracuje ve spojení s protokolem RTP a poskytuje údaje o kvalitě služeb (například odchylka, latence a zpoždění při přenosu) pro datové proudy RTP.

Protokol DHCP je ve výchozím nastavení povolen.

Protokol SDP (Session Description Protocol)

SDP je část protokolu SIP, která určuje, které parametry jsou k dispozici v průběhu připojení mezi dvěma koncovými body. Konferenční hovory se vytváří pouze na základě možností protokolu SDP, které jsou podporovány všemi koncovými body účastnícími se konference.

Funkce SDP, jako jsou typy kodeků, detekce DTMF a komfortní šum, jsou obvykle konfigurovány globálně softwarem Cisco Unified Communications Manager nebo provozovanou propojovací branou. Některé koncové body mohou podporovat konfiguraci těchto parametrů přímo na koncovém bodě.

Protokol SIP (Session Initiation Protocol)

SIP je standard organizace IETF (Internet Engineering Task Force) pro multimediální konferenční hovoroy přes protokol IP. SIP je řídicí protokol aplikační vrstvy založený na znakové sadě ASCII (definice ve standardu RFC 3261), který lze použít k navázání, udržení a ukončení hovorů mezi dvěma a více koncovými body.

Stejně jako jiné protokoly VoIP je i protokol SIP určen k adresování funkcí signalizace a správy relace v rámci telefonní sítě využívající pakety. Signalizace umožňuje přenos informací o hovoru za hranice sítě. Správa relace umožňuje řízení atributů hovorů mezi koncovými body.

Protokol SRTP (Secure Real-Time Transfer Protocol)

SRTP je rozšíření audio/video profilu protoklu RTP (Real-Time Protocol) a zajišťuje integritu paketů RTP a RTCP na základě ověření, integrity a šifrování mediálních paketů zasílaných mezi dvěma koncovými body.

Telefony používají protokol SRTP pro šifrování médií.

Protokol TCP (Transmission Control Protocol)

TCP je protokol transportní vrstvy orientovaný na spojení.

Telefony používají protokol TCP pro připojení k softwaru Cisco Unified Communications Manager a pro přístup ke službám XML.

Protokol TLS (Transport Layer Security)

TLS je standardní protokol pro zabezpečení a ověřování komunikace.

Pokud je implementováno zabezpečení, používají telefony při bezpečné registraci se softwarem Cisco Unified Communications Manager protokol TLS. Další informace naleznete v dokumentaci ke konkrétní verzi aplikace Cisco Unified Communications Manager.

Protokol TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

Protokol TFTP slouží k přenosu souborů v síti.

Na telefonu můžete díky protokolu TFTP načíst konfigurační soubor specifický pro daný typ telefonu.

Aby bylo možné protokol TFTP využít, musí být v síti server TFTP, jenž může být automaticky detekován serverem DHCP. Pokud chcete, aby telefon používal jiný server TFTP než ten, který je určen serverem DHCP, musíte adresu IP serveru TFTP přiřadit ručně pomocí nabídky Nastavení sítě v telefonu.

Další informace naleznete v dokumentaci ke konkrétní verzi aplikace Cisco Unified Communications Manager.

Protokol UDP (User Datagram Protocol)

UDP je protokol k zasílání zpráv bez navázaného spojení, který je určen k doručování datových paketů.

Protokol UDP se používá pouze pro datové proudy RTP. Signalizace SIP v telefonech nepodporuje protokol UDP.

Vaše zařízení podporuje následující jazyky:

 • Holandština

 • Angličtina (USA)

 • Angličtina (Velká Británie)

 • Francouzština (Francie)

 • Francouzština (Kanada)

 • Němčina

 • Italština

 • Portugalština (Brazílie)

 • Portugalština (Portugalsko)

 • Španělština (Španělsko)

 • Španělština (Latinská Amerika)

k otestování síťového připojení můžete použít nástroj Webex sítě test. Nástroj je dostupný na https://mediatest.webex.com. Testuje následující atributy sítě:

 • Připojení TCP

 • Prodleva TCP

 • Rychlost stahování TCP

 • Rychlost odesílání TCP

 • Připojení UDP

 • Prodleva UDP

 • Ztrátovost UDP