Läs informationen i följande artiklar innan du implementerar enheten.

Följande tabell visar de fysiska och driftsmiljömässiga specifikationerna för Webex Room Phone.

Mer information finns i Webex Room Phone databladet ( https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-room-phone/datasheet-listing.html).

Tabell 1. Fysiska och driftsmässiga specifikationer

Specifikation

Värde eller Intervall

Drifttemperatur

0 ° till 40 °C

Relativ luftfuktighet

10 % till 90 % (icke-kondenserande)

Förvaringstemperatur

-10 ° till 60 °C

Längd

278 mm

Bredd

278 mm

Höjd

61,3 mm

Vikt

1 809 kg

Ström

IEEE PoE klass 3 via en PoE-injektor. Telefonen är kompatibel med både IEEE 802.3af och 802.3at växeltungor och har stöd för både Cisco Discovery Protocol och LLDP-PoE (Link Layer Discovery Protocol - Power over Ethernet).

Säkerhetsfunktioner

Säker start

Kablar

Två HDMI-kablar levereras med telefonen. En 3 meters kabel till HDMI-ingången och en 8 meters kabel till HDMI-utgången.

Distanskrav

Enligt Ethernet-specifikationen antas den maximala kabellängden mellan varje telefon och växeln vara 100 meter.

Webex Room Phone har stöd för följande codec:

 • G.711 A-law

 • G.711 mu-law

 • G.722

 • G.729a/G.729ab

 • Opus

Webex Room Phone har stöd för flera branschstandards- och Cisco-nätverksprotokoll som behövs för röstkommunikation. Följande tabell ger en översikt över de nätverksprotokoll som telefonerna stöder.

Tabell 2. Nätverksprotokoll som stöds på Webex Room Phone

Nätverksprotokoll

Syfte

Att tänka på vid användning

CDP (Cisco Discovery Protocol)

CDP är ett enhetsidentifieringsprotokoll som körs på alla Cisco-utrustningar.

En enhet kan använda CDP för att annonsera sin existens till andra enheter och få information om andra enheter i nätverket.

Telefonen använder CDP för att kommunicera information om extra VLAN-ID, energispardetaljer per port och QoS-konfigurationsinformation (Quality of Service) med Cisco Catalyst-växeln.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP allokerar en IP-adress dynamiskt och tilldelar den till nätverksenheter.

Med DHCP kan du ansluta en IP-telefon till nätverket och ta telefonen i drift utan att behöva tilldela en IP-adress manuellt eller konfigurera ytterligare nätverksparametrar.

DHCP är aktiverat som standard. Om det är inaktiverat måste du manuellt konfigurera IP-adress, nätmask, gateway och en TFTP-server på varje telefon lokalt.

Vi rekommenderar att du använder DHCP-anpassat alternativ 150. Med den här metoden konfigurerar du TFTP-serverns IP-adress som alternativvärdet. Ytterligare stöd för DHCP-konfigurationer anges i dokumentationen till din version av Cisco Unified Communications Manager.


 

Om du inte kan använda alternativ 150 så använd DHCP-alternativ 66.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP är standardprotokollet för överföring av information och flyttning av dokument över Internet och webben.

Telefonerna använder HTTP för XML-tjänster, reservering, uppgradering och felsökning.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

HTTPS är en kombination av Hypertext Transfer Protocol med SSL-/TLS-protokollet för att tillhandahålla kryptering och säker identifiering av servrar.

Webbprogram med både HTTP- och HTTPS-stöd har två konfigurerade URL:er. Telefoner som stöder HTTPS används med HTTPS-URL:en.

En låsikon visas för användaren om anslutningen till tjänsten sker via HTTPS.

IEEE 802.1X

IEEE 802.1X-standarden definierar klientserverbaserad åtkomstkontroll och autentiseringsprotokoll som begränsar obehöriga klienter från anslutning till ett LAN genom offentligt tillgängliga portar.

Innan klienten autentiseras tillåter 802.1X-åtkomstkontrollen endast EAPOL-trafik (Extensible Authentication Protocol over LAN) genom porten som klienten är ansluten till. När autentiseringen lyckats kan normal trafik passera genom porten.

I telefonen implementeras IEEE 802.1X-standarden genom stöd för autentiseringsmetoderna EAP-FAST och EAP-TLS.

IP (Internet Protocol)

IP är en meddelandeprotokoll som adresserar och skickar paket över nätverket.

För att kommunicera med IP måste nätverksenheter har en tilldelad IP-adress, subnät och gateway.

Identifiering av IP-adresser, subnät och gatewayar tilldelas automatiskt om du använder telefonen med DHCP. Om du inte använder DHCP måste du manuellt tilldela dessa egenskaper till varje telefon lokalt.

Telefonerna har stöd för IPv6-adress. Mer information finns i dokumentationen till din utgåva av Cisco Unified Communications Manager.

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

LLDP är ett standardiserat nätverksidentifieringsprotokoll (liknande CDP) som stöds på vissa Cisco-enheter och tredjepartsenheter.

Telefonen har stöd för LLDP via LAN-porten.

LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Devices)

LLDP-MED är en utökning av LLDP-standarden och har utvecklats särskilt för röstprodukter.

Telefonen har stöd för LLDP-MED via LAN-porten för att kommunicera information som:

 • Konfiguration av röst-VLAN

 • Enhetsidentifiering

 • Energihantering

 • Lagerhantering

Mer information om LLDP-MED support finns LLDP-MED och Cisco Discovery Protocol här.

RTP (Real-Time Transport Protocol)

RTP är ett standardprotokoll för att transportera realtidsdata, som interaktiv röst och video över datanätverk.

Telefoner använder RTP-protokollet för att skicka och ta emot realtidsrösttrafik från andra telefoner och gateways.

RTCP (Real-Time Control Protocol)

RTCP samverkar med RTP för att tillhandahålla QoS-data (som jitter, latens och rundtursfördröjning) i RTP-strömmar.

RTCP är aktiverat som standard.

SDP (Session Description Protocol)

SDP är del av SIP-protokollet som fastställer vilka parametrar som är tillgängliga vid anslutning mellan två ändpunkter. Konferenssamtal upprättas med hjälp av endast de SDP-funktioner som har stöd i alla ändpunkter i konferensen.

SDP-funktioner, till exempel kodektyper och identifiering av DTMF och komfortbrus, konfigureras vanligtvis globalt av Cisco Unified Communications Manager eller Media Gateway i drift. Vissa SIP-slutpunkter kan tillåta konfigurationen av dessa parametrar görs vid själva slutpunkten.

SIP (Session Initiation Protocol)

SIP är IETF-standarden (Internet Engineering Task Force) för multimediakonferenser över IP. SIP är ett ASCII-baserat applikationslagerprotokoll (definierat i RFC 3261) som kan användas för att upprätta, upprätthålla och avsluta samtal mellan två eller flera slutpunkter.

Liksom andra VoIP-protokoll är SIP utformat för hantering av funktioner för signalering och sessionshantering i ett pakettelefoninätverk. Med signalering kan samtalsinformation transporteras över nätverksgränserna. Sessionshantering ger möjlighet att styra attribut för ett samtal från ändpunkt till ändpunkt.

SRTP (Secure Real-Time Transfer protocol)

SRTP är en utökning av RTP-ljud/videoprofilen (Real-Time Protocol) och säkerställer integriteten i RTP- och RTCP-paket som tillhandahåller autentisering, integritet och kryptering av mediapaket mellan två slutpunkter.

Telefoner använder SRTP för mediakryptering.

TCP (Transmission Control Protocol)

TCP är ett anslutningsorienterat transportprotokoll.

Telefoner använder TCP för att ansluta till Cisco Unified Communications Manager och få åtkomst till XML-tjänster.

TLS (Transport Layer Security)

TLS är ett standardprotokoll för att säkra och autentisera kommunikationer.

När säkerheten implementerats använder telefoner TLS-protokollet vid säker registrering med Cisco Unified Communications Manager. Mer information finns i dokumentationen till din utgåva av Cisco Unified Communications Manager.

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

Med TFTP kan du överföra filer över nätverket.

På telefonen används TFTP för att få en specifik konfigurationsfil till typen av telefon.

TFTP kräver en TFTP-server i nätverket som kan identifieras automatiskt från DHCP-servern. Om du vill ha en telefon som använder en annan TFTP-server än den som anges av DHCP-servern måste du manuellt tilldela IP-adressen till TFTP-servern genom att använda menyn Nätverksinställning på telefonen.

Mer information finns i dokumentationen till din utgåva av Cisco Unified Communications Manager.

UDP (User Datagram Protocol)

UDP är ett anslutningslöst meddelandeprotokoll för leverans av datapaket.

UDP används endast för RTP-strömmar. SIP-signalering på telefonerna stöder inte UDP.

Enheten har stöd för följande språk:

 • Nederländska

 • Engelska (am.)

 • Engelsk (br.)

 • Franska (Frankrike)

 • Franska (Kanada)

 • Tyska

 • Italienska

 • Portugisiska (Brasilien)

 • Portugisiska (Portugal)

 • Spanska (Spanien)

 • Spanska (LATAM)

Du kan använda Webex verktyg för nätverkstest för att testa din nätverksanslutning. Verktyget finns på https://mediatest.webex.com. Nu testas följande nätverksattribut:

 • TCP-anslutning

 • TCP-fördröjning

 • TCP-hämtningshastighet

 • TCP-överföringshastighet

 • UDP-anslutning

 • UDP-fördröjning

 • UDP-förlustfrekvens