Przed wdrożeniem urządzenia należy zapoznać się z informacjami zawartymi w następujących artykułach.

W poniższej tabeli przedstawiono specyfikacje środowiska fizycznego i środowiska pracy dla Webex Room Phone.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz arkusz danych Webex Room Phone(https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-room-phone/datasheet-listing.html).

Tabela 1. Specyfikacja fizyczna i eksploatacyjna

Specyfikacja

Wartość lub zakres

Temperatura pracy

Od 0 do +40°C (od +32 do +104°F)

Wilgotność względna podczas pracy

Od 10% do 90% (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania

Od –10 do +60°C (od +14 do +140°F)

kabla

278 mm (10,9 cala)

Szerokość

278 mm (10,9 cala)

Wysokość

61,3 mm (2,4 cala)

Masa

3,98 lb (1,809 kg)

Gniazdo zasilania

Zasilanie IEEE PoE klasy 3 za pomocą adaptera PoE. Telefon jest zgodny z przełącznikami kasetowymi standardów IEEE 802.3af oraz 802.3at i obsługuje protokoły Cisco Discovery Protocol (CDP) oraz Link Layer Discovery Protocol — Power over Ethernet (LLDP-PoE).

Zapewnianie bezpieczeństwa

Bezpieczny rozruch

Kable

Wraz z telefonem dostarczane są dwa kable HDMI. Kabel HDMI-in o długości 3 metrów (9,84 stopy) i kabel HDMI-out o długości 8 metrów (26,24 stopy).

Wymagania dotyczące odległości

Specyfikacja sieci Ethernet zakłada, że maksymalna długość kabla pomiędzy każdym telefonem a przełącznikiem wynosi 330 stóp (100 metrów).

Webex Room Phone obsługuje następujące kodeki:

 • G.711 A-law

 • G.711 mu-law

 • G.722

 • G.729a/G.729ab

 • Opus

Webex Room Phone obsługuje kilka standardowych protokołów branżowych i protokołów sieciowych Cisco, które są wymagane do komunikacji głosowej. Poniższa tabela zawiera przegląd protokołów sieciowych obsługiwanych przez te telefony.

Tabela 2. Protokoły sieciowe obsługiwane przez Webex Room Phone

Protokół sieciowy

Przeznaczenie

Uwagi o użyciu

Cisco Discovery Protocol (CDP)

CDP to protokół wykrywania urządzeń, który działa we wszystkich urządzeniach produkowanych przez firmę Cisco.

Korzystając z protokołu CDP, urządzenie może ogłaszać swoją obecność innym urządzeniom oraz odbierać informacje o innych urządzeniach znajdujących się w sieci.

W telefonie protokół CDP służy do przekazywania do przełącznika Cisco Catalyst takich informacji jak pomocniczy identyfikator VLAN ID, szczegóły zarządzania zasilaniem poprzez port sieciowy i dane konfiguracyjne jakości usług (ang. Quality of Service, QoS).

Protokół DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol)

Protokół DHCP dynamicznie przydziela i przypisuje adresy IP urządzeniom sieciowym.

Dzięki niemu można podłączyć telefon IP do sieci i uruchomić bez konieczności ręcznego przypisywania mu adresu IP ani konfigurowania dodatkowych parametrów sieci.

Protokół DHCP jest domyślnie włączony. Po jego wyłączeniu trzeba ręcznie konfigurować adres IP, maskę podsieci, bramkę i serwer TFTP lokalnie w każdym telefonie.

Zalecamy używanie niestandardowej opcji 150 DHCP. W tej metodzie konfigurujesz adres IP serwera TFTP jako wartość opcji. Opis dodatkowych obsługiwanych konfiguracji protokołu DHCP można znaleźć w dokumentacji konkretnej wersji programu Cisco Unified Communications Manager.


 

Jeśli w przypadku protokołu DHCP nie można użyć opcji 150, należy skorzystać z opcji 66.

Protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP to standardowy protokół do przesyłania informacji i przenoszenia dokumentów za pośrednictwem Internetu i sieci WWW.

W telefonach protokół HTTP służy do korzystania z usług XML, obsługi administracyjnej, uaktualniania oraz rozwiązywania problemów.

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)

Protokół HTTPS stanowi połączenie protokołu HTTP z protokołem SSL/TLS w celu zapewnienia szyfrowania i bezpiecznej identyfikacji serwerów.

Aplikacje internetowe obsługujące protokoły HTTP i HTTPS mają skonfigurowane dwa adresy URL. Telefony, które obsługują protokół HTTPS, wybierają adres URL dla protokołu HTTPS.

Jeśli połączenie z usługą odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTPS, użytkownikowi jest wyświetlana ikona z kłódką.

IEEE 802.1X

Standard IEEE 802.1X określa protokół kontroli dostępu i uwierzytelniania oparty na architekturze klient-serwer, który uniemożliwia nieupoważnionym klientom nawiązywanie połączenia z siecią LAN za pośrednictwem dostępnych publicznie portów.

Dopóki nie nastąpi uwierzytelnienie klienta, mechanizmy kontroli dostępu 802.1X dopuszczają komunikację w ramach protokołu EAPOL (ang. Extensible Authentication Protocol over LAN, rozszerzalny protokół uwierzytelniania poprzez sieć LAN) tylko za pośrednictwem portu, do którego jest podłączony klient. Po udanym uwierzytelnieniu poprzez ten port może się odbywać zwykła komunikacja.

Wdrożenie standardu IEEE 802.1X w telefonie obejmuje obsługę następujących metod uwierzytelniania: EAP-FAST i EAP-TLS.

IP

IP to protokół komunikacyjny, który służy do adresowania i wysyłania pakietów w sieci.

Do komunikowania się za pośrednictwem protokołu IP urządzenia sieciowe muszą mieć przypisane: adres IP, podsieć i bramę.

Adresy IP, podsieci i bramy są przypisywane automatycznie, jeśli telefon używa protokołu DHCP. Jeśli protokół DHCP nie jest używany, trzeba ręcznie przypisywać wspomniane parametry lokalnie każdemu telefonowi.

Telefony obsługują adresy protokołu IPv6. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji używanej wersji programu Cisco Unified Communications Manager.

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

LLDP to ustandaryzowany protokół wykrywania sieci (podobny do CDP), który jest obsługiwany przez niektóre urządzenia marki Cisco i innych firm.

Telefon obsługuje protokół LLDP na porcie LAN.

Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Devices (LLDP-MED)

LLDP-MED to rozszerzenie standardu LLDP opracowane z myślą o produktach do komunikacji głosowej.

Telefon obsługuje rozszerzenie LLDP-MED poprzez port LAN, umożliwiając przesyłanie następujących informacji:

 • konfiguracja VLAN głosowego,

 • wykrywanie urządzeń,

 • zarządzanie zasilaniem,

 • zarządzanie zapasami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi LLDP-MED, zobacz LLDP-MED i Cisco Discovery Protocol tutaj.

Real-Time Transport Protocol (RTP)

RTP to standardowy protokół do przesyłania danych w czasie rzeczywistym, np. na potrzeby interaktywnej komunikacji głosowej i wideo, za pośrednictwem sieci transmisji danych.

W telefonach protokół RTP służy do wysyłania i odbierania danych komunikacji głosowej w czasie rzeczywistym do i z innych telefonów bądź bramek.

Real-Time Control Protocol (RTCP)

Protokół RTCP działa w powiązaniu z protokołem RTP, aby dostarczać w strumieniach RTP dane o jakości usług (np. o jitterze, opóźnieniu i czasie błądzenia).

Protokół RTCP jest domyślnie włączony.

Protokół SDP (Session Description Protocol)

SDP jest częścią protokołu SIP, która określa parametry dostępne w trakcie połączenia między dwoma punktami końcowymi. Konferencje są tworzone przy użyciu tylko tych funkcji protokołu SDP, które są obsługiwane przez wszystkie punkty końcowe biorące udział w konferencji.

Funkcje protokołu SDP, takie jak typy kodeków, wykrywanie DTMF, wprowadzany szum, są zwykle konfigurowane globalnie w programie Cisco Unified Communications Manager lub przez działające bramy multimedialne. Niektóre punkty końcowe SIP mogą umożliwiać konfigurację tych parametrów w danym punkcie końcowym.

Session Initiation Protocol (SIP)

SIP to opracowany przez stowarzyszenie Internet Engineering Task Force (IETF, Internetowa Grupa Robocza ds. Technicznych) standard dotyczący obsługi konferencji multimedialnych za pośrednictwem protokołu IP. SIP to oparty na kodzie ASCII protokół kontrolny warstwy aplikacji (zdefiniowany w dokumencie RFC 3261), który służy do nawiązywania, utrzymywania i przerywania połączeń między co najmniej dwoma punktami końcowymi.

Podobnie jak w przypadku protokołów VoIP standard SIP ma na celu obsługę sygnalizowania i zarządzania sesjami w sieciach telefonii pakietowej. Sygnalizowanie umożliwia przekazywanie informacji o połączeniu przez granice sieci. Zarządzanie sesjami zapewnia z kolei sterowanie atrybutami kompleksowego połączenia.

Secure Real-Time Transfer Protocol (SRTP)

SRTP jest rozszerzeniem profilu audio-wideo protokołu RTP (ang. Real-Time Protocol, protokół komunikacji w czasie rzeczywistym), które zapewnia nienaruszalność pakietów RTP i RTCP (ang. Real-Time Control Protocol, protokół sterowania komunikacją w czasie rzeczywistym). Umożliwia to uwierzytelnianie, zabezpieczanie integralności i szyfrowanie pakietów danych multimedialnych między dwoma punktami końcowymi.

W telefonach protokół SRTP służy do szyfrowania danych multimedialnych.

TCP

TCP to protokół komunikacyjny dla potrzeb połączeń.

W telefonach protokół TCP służy do komunikacji z systemem Cisco Unified Communications Manager i umożliwia dostęp do usług XML.

Transport Layer Security (TLS)

TLS to standardowy protokół do zabezpieczania i uwierzytelniania komunikacji.

Gdy są stosowane zabezpieczenia, protokół TLS służy w telefonach do ich bezpiecznego rejestrowania w systemie Cisco Unified Communications Manager. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji używanej wersji programu Cisco Unified Communications Manager.

Protokół TFTP (ang. Trivial File Transfer Protocol)

Protokół TFTP służy do przesyłania plików za pośrednictwem sieci.

W telefonie protokół TFTP umożliwia pobieranie pliku konfiguracyjnego przeznaczonego dla konkretnego modelu telefonu.

Protokół TFTP wymaga obecności w sieci serwera TFTP, który może być automatycznie zidentyfikowany przez serwer DHCP. Jeśli telefon ma korzystać z innego serwera TFTP niż wskazany przez serwer DHCP, należy ręcznie przypisać adres IP serwera TFTP w menu Konfiguracja sieci w telefonie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji używanej wersji programu Cisco Unified Communications Manager.

UDP (ang. User Datagram Protocol)

UDP to bezpołączeniowy protokół komunikacyjny, który służy do dostarczania pakietów danych.

Protokół UDP jest używany tylko w strumieniach RTP. Sygnalizacja SIP w telefonach nie obsługuje protokołu UDP.

Twoje urządzenie obsługuje następujące języki:

 • Holenderski

 • angielski (Stany Zjednoczone)

 • angielski (Wielka Brytania)

 • Francuski (Francja)

 • Francuski (Kanada)

 • Niemiecki

 • Włoski

 • Portugalski (Brazylia)

 • portugalski (Portugalia)

 • Hiszpański (Hiszpania)

 • Hiszpański (Ameryka Łac.)

Do przetestowania połączenia sieciowego można użyć narzędzia Webex Network Test. Narzędzie znajduje się pod adresem https://mediatest.webex.com. Testuje ono następujące atrybuty sieciowe:

 • Łączność TCP

 • Opóźnienie TCP

 • Szybkość pobierania przez TCP

 • Szybkość wysyłania przez TCP

 • Połączenia UDP

 • Opóźnienie UDP

 • Szybkość transmisji UDP