Bluetooth

Se sluchátkem můžete použít náhlavní soupravu Bluetooth. Chcete-li použít náhlavní soupravu, je třeba zapnout funkci Bluetooth a spárovat (připojit) náhlavní soupravu se sluchátkem.

Funkce Bluetooth a toto sluchátko

Připojení Bluetooth funguje nejlépe, když se nacházíte ve vzdálenosti nejvíce 1 až 2 metry od sluchátka, spojení však je možné někdy dosáhnout až na vzdálenost 20 metrů. Kvalita připojení Bluetooth se snižuje, pokud se mezi sluchátkem a připojeným zařízením nachází překážka (zeď, dveře, okno), velký kovový předmět nebo jiná elektronická zařízení.

Povolení funkce Bluetooth

Se sluchátkem můžete použít náhlavní soupravu Bluetooth. Funkce Bluetooth je ve výchozím nastavení vypnutá. Když funkci Bluetooth zapnete, sluchátko bude odebírat více energie z baterie.

Při povolení funkce Bluetooth se v záhlaví obrazovky zobrazí ikona Bluetooth . Ikona se změní, když je se sluchátkem spárována náhlavní souprava Bluetooth.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Bluetooth > Povolit/zakázat.

3

Stisknutím možnosti Ano zapnete funkci Bluetooth, stisknutím možnosti Ne funkci Bluetooth vypnete.

Vyhledání a spárování zařízení Bluetooth

Můžete zobrazit seznam spárovaných zařízení Bluetooth.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Zvolte možnosti Nastavení > Bluetooth > Hledat zařízení.

3

V seznamu označte požadovanou náhlavní soupravu a stiskněte tlačítko Vybrat.

Správa spárovaných zařízení Bluetooth

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Zvolte možnost Nastavení > Bluetooth > Spárovaná zařízení.

3

Zvýrazněte náhlavní soupravu, kterou chcete spravovat, a proveďte jednu z těchto akcí:

  • Stisknutím tlačítka Odpojit připojenou náhlavní soupravu odpojíte. Náhlavní souprava zůstane se sluchátkem spárovaná, ale nebude aktivní.
  • Stiskněte tlačítko Další, vyberte možnost Změnit název a upravte název náhlavní soupravy.
  • Stiskněte tlačítko Další a volbou možnosti Odstranit vše odstraňte všechny náhlavní soupravy ze seznamu (spárování se zruší). Odstranění je nutno potvrdit.
  • Stiskněte tlačítko Další a volbou možnosti Odstranit odstraňte náhlavní soupravu ze seznamu (spárování se zruší). Odstranění je nutno potvrdit.
  • Stiskněte tlačítko Další a volbou možnosti Informace zobrazte další informace o náhlavní soupravě.