Nabídka Bluetooth

Můžete použít Bluetooth® náhlavní soupravu s vaším sluchátkem. Chcete-li použít nějakou náhlavní soupravu, je třeba zapnout funkci Bluetooth a spárovat (připojit) náhlavní soupravu se sluchátkem.

Bluetooth a váš sluchátko

Připojení Bluetooth funguje nejlépe, když se nacházíte ve vzdálenosti nejvíce 1 až 2 metry od sluchátka, spojení však je možné někdy dosáhnout až na vzdálenost 20 metrů. Kvalita připojení Bluetooth se snižuje, pokud se mezi sluchátkem a připojeným zařízením nachází překážka (zeď, dveře, okno), velký kovový předmět nebo jiná elektronická zařízení.

Povolení funkce Bluetooth

Můžete použít Bluetooth® náhlavní soupravu s vaším sluchátkem. Funkce Bluetooth je ve výchozím nastavení vypnutá. Když funkci Bluetooth povolíte, spotřeba energie v baterii sluchátka bude vyšší.

Když je povolen Bluetooth, zobrazí se ikona Bluetooth Zobrazeny v záhlaví obrazovky. Ikona se změní, když je se sluchátkem spárována náhlavní souprava Bluetooth.

1

Nabídka stisknout .

2

Vyberte nastavení > Bluetooth > povolit nebo zakázat.

3

Stisknutím možnosti Ano zapnete funkci Bluetooth, stisknutím možnosti Ne funkci Bluetooth vypnete.

Vyhledávání a spárování zařízení Bluetooth

Můžete zobrazit seznam spárovaných Bluetooth® zařízení.

1

Nabídka stisknout .

2

Vyberte nastavení > Bluetooth > hledat zařízení.

3

Zvýrazněte v seznamu požadovanou náhlavní soupravu a stiskněte tlačítko Vybrat.

Spravovat zařízení spárovaná Bluetooth

1

Nabídka stisknout .

2

Vyberte nastavení zařízení > Bluetooth >.

3

Zvýrazněte náhlavní soupravu, kterou chcete spravovat, a proveďte jednu z těchto akcí:

  • Stisknutím tlačítka Odpojit spojenou náhlavní soupravu odpojíte. Náhlavní souprava zůstane se sluchátkem spárovaná, ale nebude aktivní.
  • Stiskněte tlačítko Další, vyberte možnost Změnit název a upravte název náhlavní soupravy.
  • Stiskněte tlačítko Další a zvolením možnosti Odstranit vše odstraňte všechny náhlavní soupravy ze seznamu (spárování se zruší). Odstranění je nutno potvrdit.
  • Stiskněte tlačítko Další a zvolením možnosti Odstranit odstraňte náhlavní soupravu ze seznamu (spárování se zruší). Odstranění je nutno potvrdit.
  • Stiskněte tlačítko Další a zvolením možnosti Informace zobrazte další informace o náhlavní soupravě.