Menuen Bluetooth

Du kan bruge et Bluetooth® headset sammen med håndsættet. Hvis du vil bruge hovedtelefonerm, skal du slå Bluetooth til og parre (forbinde) hovedtelefonen med håndsættet.

Bluetooth og håndsættet

Bluetooth-tilslutninger fungerer bedst, når du er inden for 1 til 2 meter fra håndsættet, men du kan muligvis gå helt op til 20 meter væk. Bluetooth-tilslutningen kan forringes, hvis der er en barriere (en væg, en dør, et vindue), store metalgenstande eller andre elektroniske enheder mellem telefonen og den tilsluttede enhed.

Aktivér Bluetooth

Du kan bruge et Bluetooth® headset sammen med håndsættet. Bluetooth er som standard deaktiveret. Når Bluetooth er aktiveret, bruger håndsættet mere batteri.

Når Bluetooth er aktiveret, vises ikonet Bluetooth Vises i skærmoverskriften. Ikonet ændres, når du har parret håndsættet med Bluetooth-hovedtelefonen.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Bluetooth > Aktiver/deaktiver.

3

Tryk på Ja for at aktivere Bluetooth eller Nej for at deaktivere Bluetooth.

Søg efter og par en Bluetooth-enhed

Du kan få vist en liste over parrede Bluetooth® enheder.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Bluetooth > Søg efter enheder.

3

Markér hovedtelefonen på listen, og tryk på Vælg.

Administrer de parrede Bluetooth-enheder

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Bluetooth > Parrede enheder.

3

Markér den hovedtelefon, du vil administrere, og udfør en af følgende handlinger:

  • Tryk på Afbryd for at afbryde den tilsluttede hovedtelefon. Hovedtelefonen forbliver parret til håndsættet, men er ikke aktiv.
  • Tryk på Mere, og vælg Skift navn for at redigere navnet på hovedtelefonen.
  • Tryk på Mere, og vælg Slet alle for at slette (fjerne parringen) alle hovedtelefoner på listen. Du skal bekræfte sletningen.
  • Tryk på Mere, og vælg Slet for at slette (fjerne parringen) af hovedtelefonen på listen. Du skal bekræfte sletningen.
  • Tryk på Mere, og vælg Info for at få vist flere oplysninger om hovedtelefonen.