Bluetooth

Z tą słuchawką można używać zestawu słuchawkowego Bluetooth. Aby używać zestawu słuchawkowego, należy włączyć Bluetooth i sparować zestaw słuchawkowy ze słuchawką.

Bluetooth w słuchawce

Połączenia Bluetooth działają najlepiej w promieniu 1–2 metrów od słuchawki, ale mogą się utrzymywać nawet w odległości 20 metrów. Połączenie Bluetooth może ulec pogorszeniu, jeśli między słuchawką a połączonym z nim urządzeniem znajduje się jakaś przeszkoda (ściana, drzwi lub okno), duży metalowy przedmiot lub inne urządzenie elektroniczne.

Włączanie Bluetooth

Z tą słuchawką można używać zestawu słuchawkowego Bluetooth. Domyślnie funkcja Bluetooth jest wyłączona. Po włączeniu funkcji Bluetooth słuchawka szybciej rozładowuje baterię.

Gdy funkcja Bluetooth jest włączona, na górze ekranu jest wyświetlana ikona Bluetooth . Ikona zmienia się, gdy ze słuchawką jest sparowany zestaw słuchawkowy Bluetooth.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Bluetooth > Włącz/Wyłącz.

3

Naciśnij przycisk Tak, aby włączyć Bluetooth, lub Nie, aby wyłączyć Bluetooth.

Wyszukiwanie i parowanie urządzenia Bluetooth

Można wyświetlić listę sparowanych urządzeń Bluetooth.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth > Wyszukaj urządzenia.

3

Podświetl na liście swój zestaw słuchawkowy i naciśnij przycisk Wybierz.

Zarządzanie sparowanymi urządzeniami Bluetooth

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth > Sparowane urządzenia.

3

Zaznacz zestaw słuchawkowy, którym chcesz zarządzać, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij przycisk Rozłącz, aby rozłączyć połączony zestaw. Zestaw słuchawkowy pozostanie sparowany ze słuchawką, ale nie będzie aktywny.
  • Naciśnij przycisk Więcej i wybierz opcję Zmień nazwę, aby przypisać inną nazwę zestawowi słuchawkowemu.
  • Naciśnij przycisk Więcej i wybierz opcję Usuń wszystko, aby usunąć wszystkie zestawy słuchawkowe wymienione na liście (anulować ich sparowanie). Zamiar usunięcia trzeba potwierdzić.
  • Naciśnij przycisk Więcej i wybierz opcję Usuń, aby usunąć zestaw słuchawkowy z listy (anulować jego sparowanie). Zamiar usunięcia trzeba potwierdzić.
  • Naciśnij przycisk Więcej i wybierz opcję Informacje, aby wyświetlić więcej informacji o zestawie słuchawkowym.